Zestiende-eeuws wrak gevonden in het Zwartewater in Overijssel

Op de bodem van het Zwartewater bij Hasselt in Overijssel is een scheepswrak gevonden. Het dateert uit het begin van de zestiende eeuw.

 Duikers stuitten op het dertig meter lange wrak toen ze in het Zwartewater op zoek waren naar een gezonken plezierjacht. De juiste datering werd vastgesteld op basis van houtmonsters. Rijkswaterstaat liet ook dieptesonar maken. Daaruit bleek dat het schip op zijn kant ligt. Het wrak ligt in de vaargeul van het Zwartewater op een diepte van vijf meter. De scheepvaart ondervindt geen last van het wrak.

 Prijskaartje

Het is nog onzeker wat er met vondst gaat gebeuren. Stadsarcheoloog van de gemeente Zwolle Michael Klomp: 'Er hangt nogal een prijskaartje aan om een schip op vijf meter diepte uit het water te halen.' Verder onderzoek naar onder andere de conditie van het schip is allesbepalend om de juiste keuze te kunnen maken.

Handel overzee

'Geen flauw idee,' antwoordt Klomp op de vraag wat voor schip het was en waarvoor het werd gebruikt. Maar je kunt dit wrak wel vergelijken met eerdere vondsten, zoals het schip uit 1530, dat in de jaren tachtig in het IJsselmeer werd gevonden en de Kamper kogge uit 1440 van vorig jaar. Dit waren zeewaardige schepen die ingezet werden voor het transport van graan uit het Oostzeegebied (onder andere Polen en Duitsland). Het historische wrak uit het Zwartewater was volgens Klomp ook zeewaardig

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0