Voormalige batterij als onderdeel van de hollandse waterlinie