Mooi gelegen, het overgangsgebied tussen Friesland en Overijssel typerende, voor