Toegangshek tot de begraafplaats, behorend bij het religieuze complex Johannes d