Een grafheuvel (+ zone van 10 m) uit het Neolithicum en/of Bronstijd, en niet zi