Negen stadswoningen in neo-Vlaamse-renaissancestijl