Afscheidscollege van de heer prof. Dr. J.L.H. Bardoel