De wereld van de Amsterdamse kunstenaar, 35 - Karijn Kakebeeke