KB en Trinity College gaan 18e-eeuwse Fagelcollectie ontsluiten