Verhaal van myn droevig leeven, het verhaal van de 18e eeuwse Maria de Neufville