Kunstambassade, het eerste virtuele ateliercomplex dat kunstenaars direct verbindt met kopers