Het Oordeel - Buiten redelijke twijfel? van Jan Banning en Christina Boyer | Nederlands Fotomuseum