Voormalig Oudemannenhuis, thans onderdeel van Graphic Design Museum