Drents Plateau (Assen)

Het Drents Plateau is een adviesbureau dat zich richt op erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. Het Drents Plateau doet onderzoek, verzorgt voorlichting en educatie, geeft advies, heeft bepaalde monumententaken overgenomen van gemeenten en voert subsidieregelingen uit voor de provincie Drenthe. Daarnaast fungeert het Drents Plateau onder meer als Steunpunt Cultureel Erfgoed voor Drenthe. Ook de Encyclopedie Drenthe Online (http://www.encyclopediedrenthe.nl) is onder verantwoordelijkheid van het Drents Plateau tot stand gekomen.

Het Drents Plateau is in januari 2002 ontstaan uit een fusie van de Stichting Erfgoedhuis van Drenthe en de Stichting Het Drentse Welstandstoezicht. Hiermee kwamen alle activiteiten op het gebied van erfgoed en architectuur binnen de provincie onder één dak.

Telefoonnummer

0592 305930

E-mailadres

info@drentsplateau.nl

Tags

Reageren