Kring Vrienden van 's Hertogenbosch

De vereniging Kring Vrienden van ’s‑Hertogenbosch heeft meerdere doelstellingen:

  • Meer belangstelling en liefde kweken voor ’s‑Hertogenbosch.
  • Het beoefenen van de praktische en theoretische heemkunde alsmede archeologie in de gemeente ’s‑Hertogenbosch.
  • Het bevorderen en beschermen van de leefbaarheid, de schoonheid en het historisch ruimtelijk karakter van ’s‑Hertogenbosch met de daarin aanwezige waardevolle en karakteristieke bebouwing, de structuur van de openbare ruimte, de wallen, grachten en Binnendieze en het stadsgezicht.
  • Het vergroten van het cultuurhistorisch bewustzijn van inwoners van ’s‑Hertogenbosch en van de bezoekers aan onze stad.

Telefoonnummer

073 - 613 50 98

E-mailadres

algemeen@kringvrienden.nl

Reageren