PACKED - experticecentrum digitaal erfgoed

PACKED vzw wil als expertisecentrum een centrale rol opnemen om in Vlaanderen de vorming van kennis, ervaring en deskundigheid omtrent digitalisering en digitale archivering te centraliseren én de opgebouwde kennis, ervaring en deskundigheid te verspreiden. Het expertisecentrum wil zo de kwaliteit en de doeltreffendheid van de acties op het vlak van digitalisering en digitale archivering in het ruime cultureel erfgoedveld verbeteren en bewaken.

Geschiedenis

PACKED vzw is in 2005 door Argos – centrum voor kunst en media,Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA), Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K) en Museum Dhondt-Dhaenens (MDD) opgericht als een kennisplatform voor de archivering en conservering van audiovisuele kunsten. Mede omdat digitalisering een centraal aspect is in deze archivering en conservering, is PACKED vzw zich in de loop der jaren steeds meer gaan toeleggen op de uitdagingen die in het algemeen ontstaan bij digitaal cultureel erfgoed. Sinds 1 januari 2011 is PACKED vzw door de Vlaamse overheid erkend als expertisecentrum digitaal cultureel erfgoed.

Telefoonnummer

+32 (0)2 217 14 05

E-mailadres

info@packed.be

Tags

Reageren