Stichting Felix Meritis

Het Shaffy Theater in Felix Meritis aan de Keizersgracht kreeg eind jaren ’80 een zeskoppige leiding. Een subsidiestop betekende het einde van Felix Meritis als vrijplaats voor theatermakers. De nieuwe leiding had het opzetten van een Europeese gemeenschap van kunstenaars voor ogen. Meerdere financiële impasses en conflicten later is Felix Meritis uitgegroeid tot huis van de burger.

In 1988 ging het Shaffy Theater over in stichting Felix Meritis. De West-Duitse schrijver Günter Grass richtte de werkgroep Gulliver op, waarin kunstenaars en intellectuelen van beide kanten van het IJzeren Gordijn toenadering zochten. Steve Austen en Chris de Jong waren als artistiek en zakelijk leider van Felix Meritis intensief bezig met de nieuwe stichting en lieten zich inspireren door Grass’ ideeën over een pan-Europese cultuurstichting.

Exit theatercircuit

Felix Meritis ging grote evenementen organiseren rond een Europees thema met aanverwante theatervoorstellingen. Kunst en politiek kwamen samen. Theatergroep Maatschappij Discordia bewoonde de voorkant van het gebouw, er was dans en Vlaamse kunst en de Concertzaal en de Shaffyzaal werden gebruikt voor (inter)nationale voorstellingen en co-producties. Er ontstond een Europees netwerk van theaters en festivals waarbinnen Felix Meritis samenwerkte.

Niet iedereen was blij met de internationale koers. Zo werd op 2 mei 1993 de Concertzaal bezet door jonge theatermakers onder de slagzin ‘Het Shaffy is weer open’; Nederlandse kunstenaars werden volgens hen genegeerd. Felix Meritis had geen budget meer om de dure theaterprogrammering te handhaven. Het was kiezen of delen: met ingang van 1997 werd de theaterproductie in Felix Meritis stopgezet door gebrek aan subsidie.

Een nieuw bestuur

Na een conflict met het ministerie van OC&W bleef de stichting ternauwernood overeind dankzij de hulp van Felix Meritis Beheer. Beheer was opgericht na de scheiding tussen exploitatie en onroerend goed beheer en richtte zich op het beheer en de restauratie van het gebouw. Er kwam een andere bestuursvorm met een Raad van Toezicht en een driekoppig bestuur, bestaande uit Steve Austen, Linda Bouws (directeur Kunstkanaal) en Joanneke Lootsma (directeur AMSU). Felix Meritis werd een plek voor debatten over cultureel-politieke vraagstukken, die eerder alleen in het kader van Gulliver plaatsvonden. Kunstprogramma’s werden om de debatten heen geprogrammeerd. Het bleek een gat in de markt.

Huis van de Burger

De traditie van het genootschap dat het pand Felix Meritis van 1788 tot 1889 bewoonde is in ere hersteld. Het gebouw is volledig gerestaureerd en stichting Felix Meritis zet de tradities en waarden voort die uit de Verlichting stammen. In dit Europese Centrum voor Kunst, Cultuur en Wetenschap wordt onder het motto ‘Connecting Cultures’ gezocht naar een Europese culturele dialoog met individuen in Amsterdam, Nederland en daarbuiten en deelname aan (inter)nationale netwerken.

Onder leiding van algemeen directeur Linda Bouws (sinds 2002) is Felix Meritis uitgegroeid tot een Europees huis van de burger waar op internationaal, nationaal en lokaal niveau kennis wordt uitgewisseld en visies op de samenleving worden ontwikkeld voor de lange termijn. Het is een platform voor vrijheid van meningsvorming en een internationale ontmoetingsplaats voor iedereen die zich verbonden voelt met waarden als vrijheid en democratie in een veelzijdige samenleving. Het debat over actief burgerschap is volop gaande en Felix Meritis staat er middenin.

Telefoonnummer

+31 (0)20 626 23 21 (kantoor)
+31 (0)20 623 13 11 (kassa)

E-mailadres

felix@felix.meritis.nl

Openingstijden

Bezoekmogenlijkheden van het interieur zijn afhankelijk van het programma. Voor meer informatie over het programma, zie de website.

Tags

Reageren