Zuiderwaterlinie

Vanaf de 16e eeuw werd er in Brabant een verdedigingslinie aangelegd die Holland moest beschermen tegen vijandelijke aanvallen uit het zuiden. In 1697 ontwierp vestingbouwer Menno van Coehoorn een stelsel van forten en inundatiegebieden tussen het Zeeuwse Sluis en Gelderse Nijmegen. Het Brabantse gedeelte van deze Zuiderfrontier staat bekend onder de naam Zuiderwaterlinie. Forten en schansen versterkten de lijn van vestingsteden als Bergen op Zoom, Willemstad, Breda, ’s Hertogenbosch en Grave. Na invallen van de Spanjaarden werden de verdedigingswerken gebruikt in de strijd tegen de Fransen, maar eveneens aangepast door Napoleon en nog weer later ingezet bij de Belgische afscheiding. Onder meer Fort Hedikhuizen is pas in 1952 als vestingwerk opgeheven.

Op de website www.zuiderwaterlinie.nl biedt de provincie Noord-Brabant een overzicht van de lange historie van de verdedigingslinie. Alle forten, vestingsteden en andere militaire stelselsels uit het gebied zijn afzonderlijk beschreven. Naast nieuwsberichten over de Zuiderwaterlinie staan er ook toeristische routes online.

Type organisatie

E-mailadres

info@zuiderwaterlinie.nl

Tags

Reageren