Albert I 'koning Der Belgen'

Op 8 april 1875 wordt te Brussel, Albert geboren als vijfde kind van Prins Filips, Graaf van Vlaanderen( broer van Leopold II) en zijn moeder Prinses Marie van Hohenzollern-Sigmaringen. Albert I was dus niet de geplande troonopvolger, maar bij het overlijden van zijn oom in 1909 was zowel die zijn zoon Leopold, als Alberts vader Filips, alsook zijn jongere broer Bouwewijn reeds overleden. Wat maakt dat Albert de eerstvolgende in rij was. Hij besteeg de Belgische troon op 23 December 1909.

0p 25-jarige leeftijd trouwt Prins Albert in 1900 met Hertogin Elisabeth in Beieren. welke hem drie kinderen schenkt.

  • Leopold (1901-1983) welke later Koning Leopold III werd
  • Karel (1903-1983), toekomstig regent
  • Marie-José (1906-2001), later koningin van Italië tot het einde van de Italiaanse monarchie

Koning Albert liet de familienaam Saksen-Coburg-Gotha in 1920 schrappen en het familiewapen bannen nadat veel familiebanden onder spanning kwamen te staan na de Eerste Wereldoorlog en de in België gepleegde wandaden door de Duitse troepenDit werd echter heel discreet besloten, zonder een Koninklijk Besluit af te kondigen.Daardoor bestaat nog steeds het misverstand en wordt nog steeds de naam van Saksen-Coburg-Gotha gebruikt.

Dienstplicht, leger en Wereldoorlog I

Nadat zijn oom in 1909 de gedeeltelijke dienstplicht had ingevoerd, tekende Albert op 30 augustus de wet die een veralgemening van de militaire dienstplicht invoert (alle zonen van eenzelfde gezin moeten voortaan onder de wapens).

Op 28 juli 1914 brak in Europa de Eerste Wereldoorlog uit door het conflict met de Oostenrijks-Hongaarse invasie van Servië, gevolgd door de Duitse invasie van BelgiëLuxemburg en Frankrijk. Door middel van het "von Schlieffenplan" was een omtrekkende beweging door België een optie voor Duitsland om Frankrijk te veroveren. Op 2 augustus 1914 gaf Duitsland aan België een ultimatum met de eis tot vrije doortocht. Albert weigerde de Duitse troepen de doortocht, waarop Duitsland het neutrale België de oorlog verklaarde. Albert krijgt, door een aanpassing in de grondwet, het bevel over het leger. 

Albert verlaat op dat moment Brussel en gaat samen met de regering zich in Antwerpen vestigen. Op 11 oktober 1914 was de beslissing gevallen het Belgisch leger te verzamelen achter de IJzerTerwijl de regering in ballingschap was in Le Havre, bleef koning Albert I echter bij zijn soldaten in de loopgraven.

Wapenstilstand brengt verandering

Op 22 november maakt Koning Albert en zijn familie een triomfantelijke intocht te Brussel. In zijn troonrede van diezelfde dag kondigt hij belangrijke hervormingen aan waaronder het algemeen enkelvoudig stemrecht, maar ook  de volledige gelijkheid van de twee landstalen. Ook de vervlaamsing van de Universiteit van Gent, de erkenning van de syndicale vrijheden en de uitbreiding van de sociale wetgeving.

Wetenschap

Op initiatief van Koning Albert I wordt in 1928 het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek opgericht, dat zich toespitst op de industriële ontplooiing. Dit fonds komt er nadat de koning een rede gaf in één van de bedrijven van Cockerill, waarbij hij de beroemde woorden sprak:

"Er heerst in België een echte crisis der wetenschappelijke instellingen en laboratoria. Door de initiatieven onzer industriëlen en financiers, de kunde onzer ingenieurs, de bekwaamheid onzer arbeiders, zullen alle hinderpalen uit de weg worden geruimd” 

Vele rijken en industrieëlen waaronder de familie Solvay en meerdere Belgische Banken hadden de boodschap begrepen en spekten  de kas stevig. Dit zorgde voor een opleving van de industrie via laboratoriumonderzoek en voor de uitbreiding van het Belgische wetenschappelijk patrimonium.

Door dit fonds konden ook wetenschappelijke expedities naar het buitenland worden ondernomen. Zo ook de expeditie van het Zeilschip "De mercator" naar de zuidpool en de Paaseilanden.

De val

Albert I sterft op 17 februari 1934 na een val van de rotsen in Marche-les-Dames (Namen). De volgende ochtend was overal ter wereld het overlijden van Albert I voorpaginanieuws. De ware doodsoorzaak is echter nooit bewezen, waardoor er tot op heden allerhande comploten achter gezocht worden. Albert was een goed klimmer en daarom is het soms moeilijk aan te nemen dat het om een ongeval ging. 

Bijnaam / pseudoniem:
prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha
Functie / titel:
Koning Der Belgen
Geboorte- en sterfdatum:
8 april 1875 / 17 februari 1934
Plaats geboorte:
Brussel
Plaats sterven:
Marche-les-Dames
Sekse:
Man
Woonplaatsen:
Brussel

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0