Johan Picardt

Johan Picardt wordt in 1600 geboren als zoon van een calvinistisch predikant aan het hof van de graaf van Bentheim. Hij studeert theologie in Franeker en Leiden, waar hij in 1623 afstudeert. Kort daarna wordt hij predikant in Egmond aan Zee. In 1625 trouwt hij met Rocha van Brederode. Uit dit huwelijk zullen zeven kinderen geboren worden, van wie één doodgeboren. In 1628 promoveert hij in Leiden tot doctor medicinae.

Niet alleen predikant...

Naast zijn predikantschap is hij ook werkzaam als arts, wat zorgt voor conflict met de classis van Alkmaar. Nevenfuncties waren voor predikanten verboden. Dit conflict was voor Picardt aanleiding om Egmond te verlaten. Hij vestigt zich in 1642 met zijn gezin in Rhee. In 1643 of 1644 wordt hij predikant te Rolde. Omdat daar geen pastorie beschikbaar is, blijft het gezin Picardt in Rhee wonen. Vader blijft naast zijn predikantschap ook actief als arts. Deze periode is niet de meest gelukkige van zijn leven: Hij verliest twee kinderen, woont ver van de plek waar hij predikte en de hoogte van zijn tractement is niet naar genoegen.

In 1648 wordt Picardt beroepen in Coevorden, waar het gezin ook gaat wonen. Hij is in deze tijd niet zo druk met zijn predikantschap bezig, maar stort zich op de archeologie. Hij krijgt een groot gebied (ca. 1000 hectare) ter beschikking ten noordoosten van Neuenhaus, later Alte Picardie genaamd. Daarnaast klust hij waarschijnlijk nog steeds bij als arts.

Het eerste Drentse geschiedboek

In 1960 publiceert Picardt het werk waaraan hij zijn grootste bekendheid zou ontlenen: Korte Beschryvinge van eenige Vergetene en Verborgene ANTIQUITETEN Der Provintien en Landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer bij gevoegd zijn ANNALES DRENTHIAE, dat zijn Eenige Aenteyckeningen en Memorien, van sommige gedenckwaerdige Geschiedenissen, gepasseert in het Antiquiteet-rijcke Landschap Drenthe, van de Geboorte Christi af, tot op desen tijdt Mitsgaders een korte Beschrijvinge der Stadt des Casteels, en der heerlickheyt Covorden. T'Samen vergadert, en aen het licht gebracht, door Johan Picardt, Theologum, Pastorem Covordiensem primum, & Doctorem Medicum. Met koopere Platen verciert. In dit boek verhaalt Picardt over de geschiedenis van Drenthe. Onder meer beweert hij dat de hunebedden door reuzen gebouwd moeten zijn.

Picardt sterft op 21 mei 1670, 70 jaar oud. Op 29 mei wordt hij nabij de preekstoel in de hervormde kerk in Coevorden begraven, naast zijn vier jaar daarvoor overleden vrouw Rocha. Een grafsteen van Picardt of zijn echtgenote is niet bekend.

Functie / titel:
dominee, arts, historicus, archeoloog, auteur
Geboorte- en sterfdatum:
5 februari 1600 / 21 mei 1670
Plaats geboorte:
Bad Bentheim
Plaats sterven:
Coevorden
Sekse:
Man
Woonplaatsen:
Franeker Leiden Egmond aan Zee Egmond op den Hoef Rhee Coevorden

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0