Karel de Stoute

De Franse hertog Karel de Stoute (Charles le Téméraire in het Frans) was de zoon van Philips de Goede en diens vrouw Isabella van Portugal. Hij werd geboren op 10 november 1433 in Dijon en sneuvelde tijdens de belegering vanNancy op 5 januari 1477 en werd dus 43 jaar oud.

Huwelijken

Karel kreeg dank zij zijn moeder een goede opleiding. In 1439 huwde voor het eerst met een dochter van Karel VII van Frankrijk, Catharine, maar zij overleed al in 1446. Een tweede huwelijk – tegen zijn zin – werd gesloten met een nicht Isabella van Bourbon in 1454.

Centraal georganiseerd rijk

Karel de Stoute probeerde zich aan zijn positie als vazal ten opzichte van de Franse kroon te onttrekken. Hij wilde Bourgondië trachten te vergroten ten koste van Frankrijk en het Heilige Roomse Rijk (zeg maar de toenmalige Duitse gebieden) en het land uit te bouwen tot een centraal georganiseerd rijk.
Door de weerstand van Koning Lodewijk XI gelukte het hem niet de koningskroon te behalen. Na de slag bij Montlhéry wist de koning zich met listige verdragen zich uit een vervelende positie te redden.

Margaretha van York

In 1467 volgde Karel zijn vader op. Zijn vrouw overleed en hij trouwde (alsnog) met Margaretha van York, een zuster van Edward IV van Engeland.
In 1469 verwierf Karel de Stoute zich dan toch het pandheerschap over de Habsburgse bezittingen aan de Bovenrijn. Hij veroverde het vorstendom Luik in 1466/7, het hertogdom Gelre in 1472/7 en Lotharingen in 1475.

Verslagen in 1477

Verontrust door het opdringen van Karel de Stoute aan de Bovenrijn leverden de Zwitserse eedgenoten in 1476 slag met hem in Grandson en Murten, die voor hen zegenrijk afliepen. In samenwerking met de Lotharingse Bond en troepen uit de Elzas werd Karel tenslotte in 1477 vernietigend verslagen, waarbij Karel sneuvelde.

Habsburgers

Door het huwelijk van zijn erfdochter Maria, uit het huwelijk met Isabella van Bourbon, met aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk, de latere keizer Maximiliaan I in 1477, verwierven de Habsburgers het vorstendom Bourgondië.

Bijnaam / pseudoniem:
Hertog van Bourgondië
Functie / titel:
hertog van Bourgondië, Brabant, Limburg en Luxemburg, graaf van Vlaanderen, Artesië, Bourgondië, Henegouwen, Holland, Zeeland en Namen, heer van Mechelen
Geboorte- en sterfdatum:
10 november 1433 / 5 januari 1477
Plaats geboorte:
Dijon
Plaats sterven:
Nancy
Sekse:
Man
Woonplaatsen:
Dijon,Gent, Brugge

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0