Bedrijfspand met bovenwoning in de stijl van de Amsterdamse School

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding BEDRIJFSPAND MET BOVENWONING, gesitueerd in de gesloten westelijke gevelwand van de Balistraat, gebouwd in 1928 in opdracht van aannemer H.A. Birza, naar ontwerp van de Groninger architect J.A. Boer in een verstrakte versie van de Amsterdamse School. Het gebouw is thans nog in gebruik als bedrijfspand met bovenwoning. Omschrijving Het gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt drie bouwlagen onder een plat dak. De gevel is opgetrokken uit een bruine, gesinterde baksteen. Op de begane grond bevindt zich een terugliggende dubbele houten bedrijfsdeur met vensters in de bovenste helft en rechts een voordeur geflankeerd door een smal venster. Bedrijfsdeur en voordeur worden geflankeerd door kwartronde penanten van staand metselwerk. De begane grond wordt afgesloten door een betonnen plaat. Op de eerste verdieping een horizontale, drieledige vensterpartij van hout met in het gevelvlak terugliggende bovenlichten. De vensters worden van elkaar gescheiden door verticale beton elementen met ornamenten. Het venster wordt afgesloten door een zware betonnen latei. Op de tweede verdieping bevindt zich een doorlopende reeks van zes horizontale vensters in een kozijn gevat met in het midden een klein verticaal ornament. Boven de vensterreeks vijf rijen zwarte, geglazuurde opnieuw verbeterde Hollandse pannen, geflankeerd door boven het dakvlak opgemetselde penanten. Waardering BEDRIJFSPAND MET BOVENWONING, ontworpen in een verstrakte versie van de stijl van de Amsterdamse School, typisch voor de jaren twintig van deze eeuw, naar ontwerp van de destijds bekende Groninger architect J.A. Boer, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de architectonische kwaliteit van het ontwerp. Bovendien vormt het gebouw een waardevol architectonisch element in de omgeving van de Balistraat en de Korreweg in Groningen.

Adres

Balistraat 6
9715 CT Groningen

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0