Beijerlust

Horizontal tabs

Beschrijving

Historie Huize Beijerlust

Beijerlust, voorheen Beijenlust genoemd, heeft een lange geschiedenis en was eens, volgens het bekende boek van burgermeester H.l.J. Scholtens, het ‘jagthuis’ van Jacoba van Beieren. Het landhuis stond toen nog in Heemskerk tussen de Hoogdorperweg en de Jan van Kuikweg nabij slot Assumburg. 

Als eigenaars heeft het huis onder meer gekend:

1.         De Zaanse familie van Orden;

2.         In 1731 Vrederick Harmensz de Besaan;

3.         In 1768 H. ten Brink;

4.       In 1802 werd het huis gekocht door mr. J. Boreel voor een bedrag van fl. 3.000. Het geheel bestond toen uit de "de hofstede Bijenlust met heerenhuis, tuinmanswoning, koepel, bosch en landerijen." Hij liet de hofstede vergroten in neoclassicistische stijl.

5.         In 1807 mr. J.B. Bicker;

6.         In 1818 de schatrijke bankier N.P. Muilman;

7.         In 1828 de pluimgraaf Jan Schipper;

8.         In 1838 T.P. Baron de Smeth van Alpen;

9.         In 1842 M.V. Ivang;

10.      In 1849 jonkheer Hoeuff van Velsen;

11.      In 1851 jonkheer H.J. Deutz;

12.      In 1862 jonkheer MI. J.M. Deutz van Assendelft;

13.      In 1862 dominee C. Lellef;

14.      In 1865 ir. F.C. Watson;

15.      In 1868 Hermanus Zaalberg, de burgermeester van Heemskerk, en later zijn erfgenamen.

In 1876 laat Hermanus Zaalberg het landhuis steen voor steen afbreken en herbouwde het opnieuw aan de Velserweg in Beverwijk in de huidige vorm, op het terrein van de voormalige hofstede Zuijderwijk. Deze hofstede was gelegen ten noorden van de Naerderweg (thans de Vondellaan) aan de Heereweg (thans de Velserweg), op de plaats waar nu de oostelijke vleugel van het Rode Kruisziekenhuis staat met daarboven een helikopterplatform.

Naast hofstede Zuijderwijk is later huize Akerendam gebouwd, dit werd in 1742 door de heer Jean Lucas Pels, een rijke Amsterdamse bankier en koopman, gekocht, welke later tezamen met zijn broer de hofstede Zuijderwijk opkocht. Vermoedelijk is later Zuijderwijk afgebrand en het terrein aan de gemeente verkocht. Het terrein werd door het college van rechtsoeffeninghe der stede Beverwijk en schepenen van de Banne Wijk aan Duin op 11 maart 1800 verkocht aan de doopsgezinde gemeente.

Deze verkocht het terrein weer aan Hermanus Zaalberg, die voor het einde van 1876 van de stenen van het oude Beijerlust het nieuwe dubbele herenhuis Beijerlust laat bouwen op dit terrein.

Zijn erfgenamen verkopen het huis op:

16.      17 januari 1910 aan de heer ir. M.l. van Hattum, wiens weduwe het op

17.      1 september 1931 verkoopt aan notaris J.H. Bremmers, deze woonde er en hield er zijn kantoor, zijn opvolger en huurder van het gebouw notaris mr. dr. J.L.F. Engelhard liet het woongedeelte verhuren aan een accountant. De erfgenamen van notaris Bremmers verkopen het huis in April 1977 aan

18.      notaris mr. A.Th.L. Hoekstra, deze woonde er met zijn gezin en hield er zijn kantoor.

19.      In 2005 verkoopt Hoekstra het pand aan het Rode Kruis Ziekenhuis. Het RKZ was van plan er o.a. de directie van het ziekenhuis en de raad van bestuur te huisvesten.

Het Rode Kruis Ziekenhuis is na de aankoop gestart met de restauratie van het pand. Maar daar is mee gestopt vanwege de verhuisplannen. Er is toen besloten het pand te verkopen.

Het pand is uiteindelijk in juni 2009 gekocht door Beijerlust B.V., dat eigendom is van Beverwijker Jeroen de Wilde. De Wilde heeft het pand volledig gerestaureerd naar de oorspronkelijke staat en zit er momenteel zelf in gevestigd met Ingenieurs- en Adviesburo De Wilde B.V. (www.dewildegroep.nl) en Nederland Certificatie Kantoor B.V. (www.nckbv.nl).  

De kenner ziet duidelijk dat bij de bouw van het pand gebruik is gemaakt van bouwmaterialen die al een keer eerder zijn gebruikt. Sommige vloerbalken bijvoorbeeld liggen ondersteboven, waarschijnlijk om het doorbuigen vanwege de ouderdom tegen te gaan. Voor de renovatie stond op het linkerbalkon de naam 'Beijerlust' en op het rechterbalkon 'Zuijderwijk'. Notaris mr. A.Th.L. Hoekstra heeft deze twee laten verwijderen en heeft op het midden van het pand de naam Beyerlust laten aanbrengen.

Voor meer informatie over de gevestigde bedrijven kunt u kijken op www.dewildegroep.nl en www.nckbv.nl .

Adres

Velserweg 16
1942LD Beverwijk

Openingstijden

Telefoonnummer

0251-222262

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0