Bijbels Museum

Horizontal tabs

Beschrijving

Het Bijbels Museum is één van de oudste musea in Nederland. Het is gevestigd aan de Herengracht in Amsterdam.

De collectie: Jodendom, Christendom én Islam

De collectie bestaat grotendeels uit modellen van voorwerpen, plekken en gebouwen uit het Oude Testament en de stad Jeruzalem in het heden. De twee belangrijkste modellen zijn die van de Tempelberg en de Tabernakel. Verder heeft het museum Egyptische en archeologische voorwerpen (o.a. een mummie van een jonge vrouw), vele verschillende Bijbels (in diverse vertalingen en talen, met of zonder prenten, kinderbijbels) en tot slot verschillende prenten met Bijbels voorstellingen.

Het museum wil de bezoekers kennis laten maken met het Christendom, Jodendom en de Islam. Daarnaast laat zij de invloed van de Bijbel op de hedendaagse samenleving zien. Tot slot vertelt het de bewonersgeschiedenis van zijn pand (de Cromhouthuizen) in het algemeen en hun religieuze beleving in het bijzonder.

Geschiedenis

Het museum is opgericht door ds. Leendert Schouten. In het begin was het museum gevestigd in Utrecht. Het idee erachter was de Bijbel zichtbaar te maken voor de gewone mens. De dominee verzamelde objecten, boeken en dergelijke met dit idee in zijn achterhoofd. Tot op de dag van vandaag is dit te merken aan de collectie. Het museum is dus ontstaan met als doel om te evangeliseren. Dit doel heeft het huidige museum echter begin jaren negentig losgelaten.

Oop 18 september 1852 kwam de eerste bezoeker in het museum: de professor van Schouten. Deze datum wordt nu beschouwd als de 'geboortedatum' van het museum. Dit maakt het Bijbels Museum tot één van de oudste musea van Nederland. Hoewel de oudste zoon van Schouten het museum wel wilde overnemen, moest deze vanwege persoonlijke problemen naar Vlaanderen vluchten, zijn vader zonder opvolgers achterlaten. Daarom richtte ds. Schouten kort voor zijn overlijden de stichting Bijbelsch Museum op. De stichting liet het museum na de dood van Schouten (14 juni 1905) zwerven en richtte her en der tijdelijke tentoonstellingen in. Pas in 1925 opende het museum haar deuren op een permanente, maar niet prominente plaats: in een tuinhuis annex garage aan de Hemonylaan in Amsterdam. Deze verborgen locatie heeft er toe bijgedragen dat de (joodse) collectie de Tweede Wereldoorlog overleefde.

Verhuizen naar de Cromhouthuizen

In het begin van de jaren 1970 verhuisde het museum naar de huidige locatie aan de Herengracht: de Cromhouthuizen. Dit deed het op uitnodiging van het Nederland Bijbel Genootschap (NBG). Dit genootschap had de panden in eigendom en was al langere tijd aan de Herengracht gevestigd. Voor het museum was dit een gunstig aanbod. Deze locatie was veel beter voor het museum en daarom ging men er snel op in.

De eerste jaren moest het pand nog met het NBG gedeeld worden. Het museum eiste echter een steeds groter deel van het pand op. Daarnaast had het NBG steeds meer moeite met de locatie, omdat de Amsterdamse grachten steeds minder goed bereikbaar werden en er een nijpend tekort aan parkeerplaatsen ontstond. Het NBG besloot daarom in 1975 naar Haarlem te verhuizen. Sindsdien is alleen het Bijbels Museum op dit adres gevestigd.

Twee grote verbouwingen

In de jaren 1990 en 2000 kreeg het Bijbels Museum de NBG-collectie en het pand in bezit, deels via schenkingen en deels aangekocht. Daarop volgde een grote verbouwing: de Cromhouthuizen werden gerestaureerd en het museum werd opnieuw ingericht. In 2002 heropende koningin Beatrix het Bijbels Museum. Zij had het museum in de jaren 1970 al bezocht en trad daarmee in de voetsporen van o.a. Koningin Sophie, Koningin Emma, Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana.

In 2004 kwam het museum in het nieuws toen toenmalig minister van Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk de opening van de nieuwe tijdelijke tentoonstelling van het museum wilde bijwonen. Op de trap van het museum naar de ingang op de bel-etage werd zij besmeurd met ketchup door linkse activisten. Dit ging de boeken in als 'het ketchupincident'.

Eind 2011 is het museum begonnen met de volgende grote restauratie. Daarbij hoort ook een herinrichting van met name het ingangsgebied, de museumwinkel en de horecaruimtes. Vooralsnog blijft het museum tijdens de werkzaamheden gewoon geopend.

Adres

Herengracht 366-368
1016 CH Amsterdam

Openingstijden

Maandag tot zaterdag 10:00 tot 17:00 uur
Zon- en feestdagen 11:00 tot 17:00 uur
Alle feestdagen geopend, behalve Nieuwjaardag (1 januari) en Koninginnedag (30 april).

Telefoonnummer

+31 (020) 624 24 36

Facilities

  •  
  •  
  •  
  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0