C-mine | Steenkoolmijnen Winterslag

Horizontal tabs

Beschrijving

In 1901werd de kolenlaag in de Limburgse ondergrond te winterslag voor de eerste keer aangeboord. Het duurde echter tot in 1917 eer de productie van steenkool starte. Tot in 1988 produceerde deze mijn steenkool.

Geschiedenis

In augustus 1901 vindt André Dumont steenkool in de Kempen. Na enkele proefboringen, door Baron Evence Coppé zelf uitgevoerd, werden in 1902 aanvragen gedaan voor concessies, met heel wat meningsverschillen tot gevolg. De eerste concessie tot uitbating van steenkool werd dan op 3 november 1906 verleend met als concessienaam Genck-Sutendael. Al voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog had men hier dus reeds steenkool aangetroffen. De Duitse bezetter stond de uitbaters toe de mijn verder uit te bouwen.  Zo was de mijnsite van winterslag dus de eerste steenkoolmein van Limburg. Dezee ontwikkeling van steenkoolmijnen betekende dan ook een keerpunt voor de Limburgse industriële ontwikkeling. 

bouwverloop

1910 start graafwerken schachtbokken
1912 voltooiing eerste schachtbok
1912 - 1913 elektriciteitscentrale
1914 ophaalgebouwen schachtbok I (west)
ophaalgebouwen schachtbok II (oost) gebouw voor compressoren en ventilatoren ketelhuis verbindingsgebouw met de elektriciteitscentrale
1947 uitbreiding compressorengebouw
1949 noordelijke uitbreiding ophaalgebouw schachtbok II
1952 noordelijke uitbreiding ophaalgebouw schachtbok I
1954 transformator bij elektriciteitscentrale (zuidgevel)

In 1988 sloot de steenkoolmijn definitief.

Enkele weetjes

 • Het terrein is 3800 hectare groot.
 • In 1953 was de tewerkstelling maximaal met 6250 mijnwerkers.
 • De ondergrondse verdiepingen lagen op 600, 660, 735 en 850 m.
 • De mijn had een zeer kwalijke reputatie qua veiligheid, 

Over Monument & herbestemming

In 1993 werden 11 van de oorspronkelijk 45 gebouwen en relicten beschermd als monument. De stad Genk kocht de site in 2001 aan. Na grondig historisch onderzoek startte het stadsbestuur met de restauratie en herbestemming van de gebouwen. De gemeente heeft in samenwerking met diverse partners een beleid uitgebouwd waarin vernieuwing en behoud samengaan. Genk heeft trouwens als enige mijngemeente een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgesteld m.b.t. haar mijnpatrimonium.

C-Mine is een heel geslaagd voorbeeld van de herbestemming van industrieel erfgoed en van een hedendaagse erfgoedzorg. De nog resterende machines, tegelwerken, wandbekledingen en andere waardevolle elementen werden met de grootste omzichtigheid behouden en gerestaureerd. Maar deze duurzame afstemming spreekt ook een nieuw publiek aan. De site leeft, kent een groot draagvlak en is een belangrijke aantrekkingspool. De restauratie en herbestemming van de site heeft een sterk internationaal karakter en een Europese uitstraling. Het geldt als een hefboom voor het behoud van het mijnpatrimonium en de herbestemming van soortgelijke sites. 

Adres

Evence Coppéelaan 91
3600 Genk, België

Telefoonnummer

+32 (0) 89 65 44 90

Facilities

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Tags

Reageren

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Aantal stemmen: 0