Dienstwoning verpleegsters (Duin en Bosch)

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

Op de zuidzijde van het terrein van Duin en Bosch gelegen voormalige DIENSTWONINGEN voor verpleegsters, in 1921 gebouwd in de stijl van het Traditionalisme. De "zusterwoningen" zijn verdeeld over een rechthoekig blok van zes woningen en twee haaks hierop geplaatste kleinere blokken van twee woningen, onderling verbonden door een korte muur met doorgang. Iedere woning bood huisvesting aan vijf verpleegsters met elk een eigen slaapkamer en verder een gemeenschappelijke zitkamer en keuken. Zo werd tegemoetgekomen aan de bezwaren tegen de bestaande grootschalige huisvesting met gemeenschappelijke eet- en conversatiezalen, en "aan den wensch naar meer huiselijkheid, vrijheid en uitwoning". De woningen zijn gesitueerd nabij de entree van het terrein met een plantsoen naar de straat op het zuidwesten. De dakkapellen aan de voorzijde waren oorspronkelijk kleiner en voorzien van vierruits openslaande ramen en gepotdekselde zijkanten (de huidige dakkapellen hebben zesruits ramen en gerabatte zijkanten).

Omschrijving

Het complex in halfsteens verband opgetrokken woningen heeft een U-vormige plattegrond, bestaande uit een lang woonblok en twee kortere haakse blokken, onder met rode verbeterde Hollandse pannen gedekte zadeldaken met steekkappen en vlakke dakkapellen. De topgevels hebben rollagen. Het geheel en de afzonderlijke blokken zijn symmetrisch van opzet.

De kortere blokken hebben in de middenrisalieten van de voorgevels aan de plantsoenzijde, een centrale voordeur met vierruits raam, geflankeerd door zesruits schuiframen en in de top twee gekoppelde ramen (oorspronkelijk 16-ruits stolpramen). Aan weerszijden van de risaliet drie gekoppelde zesruits schuiframen. In de middenrisaliet van de achtergevels bevinden zich onder de steekkap op de begane grond twee negenruits schuiframen en op de verdieping twee gekoppelde zestienruits stolpramen. Aan weerszijden op de begane grond twee negenruits schuifvensters. De nog originele dakkapellen aan de achterzijde hebben gekoppelde vierruits draairamen en gepotdekselde zijkanten. In de naar opzij uitkragende topgevels van de kopse zijgevels bevindt zich een smal zolderraam.

In de verbindingsmuren naar het lange blok bevinden zich rond gemetselde doorgangen.

Het lange blok heeft in de voorgevel in de buitenste traveeën dezelfde geleding als de voorgevels van de haakse blokken. Het middengedeelte heeft geen risaliet maar is in geleding ook gelijk aan de haakse blokken met uitzondering van de partij boven de entree. Hier bevindt zich geen steekkap maar een dakkapel van dubbele breedte. De zijgevels zijn gelijk aan de zijgevels van de haakse blokken. De achtergevel is vergelijkbaar met de achtergevels van de haakse blokken. Ook hier vindt in het midden een verdubbeling van de dakkapel plaats in plaats van een steekkap.

Waardering

De zusterwoningen uit 1921 zijn van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het ziekenhuiscomplex Duin en Bosch en vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van woningbouw in traditionalistische trant uit het eerste kwart van de twintigste eeuw ten behoeve van verplegend personeel van een psychiatrische inrichting.

Adres

Duinenbosch 3
1901 NR Castricum

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0