Domein Raversyde - Atlantikwall

Horizontal tabs

Beschrijving

Wandel door twee wereldoorlogen in bunkers en loopgraven …

De Atlantikwall is één van de topattracties aan de kust en één van de twee musea op RAVERSYDE.
De meer dan zestig bunkers, observatieposten en geschutstellingen, en de twee kilometer open of onderaardse gangen, vormen samen één van de best bewaarde delen van de beruchte Duitse verdedigingslinie ‘Atlantikwall’. Deze werd door de Duitsers gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog van de Frans-Spaanse grens tot in Noorwegen. Duizenden bunkers werden toen aangelegd om de havens te beschermen en om een geallieerde aanval te verhinderen. Op de Atlantikwall bevindt zich ook de enige bewaarde Duitse kustbatterij uit de Eerste Wereldoorlog, de batterij Aachen. Hier stonden kanonnen, met bijhorende observatiebunkers en verblijven voor manschappen. Uit vrees voor een geallieerde landing op het strand en ter bescherming van de havens van Zeebrugge en Oostende (van waaruit Duitse duikboten opereerden) bouwden de Duitsers batterijen langs de Belgische kust. Enkel de resten van Batterij Aachen zijn bewaard gebleven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden op dezelfde plaats nieuwe verdedigingswerken gebouwd, die deel uitmaakten van de verdedigingslinie ‘Atlantikwall’.  Het Openluchtmuseum is de ideale plaats om de sfeer van de ‘Langste dag’ opnieuw te beleven. Alle aanwezige constructies werden in hun oorspronkelijke staat hersteld en met authentieke voorwerpen en meubilair opnieuw ingericht. In het gelijknamige museum maak je kennis met enkele van de meest indrukwekkende verdedigingswerken uit beide oorlogen. Dit kan dankzij de Belgische Prins Karel, die er woonde tot aan zijn dood en zich altijd heeft verzet tegen de afbraak.

De kern van Raversyde wordt gevormd door het voormalig Koninklijk Domein van Leopold II, die vanaf 1902 een aantal gronden verwierf te Raversijde en er in 1904 het 'Noorse Chalet' liet optrekken. Tien jaar later was het al verdwenen toen de Duitsers het Domein tot een kustversterking uitbouwden. Tijdens WO II werd het domein ingeschakeld in de alom bekende 'Atlantikwall'. De gebeurtenissen hebben ter plaatse diepe sporen nagelaten. Na zijn Regentschap kwam Prins Karel zich definitief te Raversiijde vestigen. In 1981 verkocht hij zijn domein aan de Belgische Staat. In 1986 was de Provincie West-Vlaanderen  bereid om in te staan voor de inrichting en de uitbating van het voormalig Koninklijk Domein Raversijde. In samenwerking met de Dienst der Kusthavens en de Regie der Gebouwen werd alles grondig gerestaureerd. Ondertussen voerde het Agentschap Onroerend Erfgoed, onderzoek uit op de plaats van het Middeleeuwse Walraversijde. In 1992 werd het Memoriaal Prins Karel voor het publiek opengesteld. In 1993 volgde een eerste openstelling van de Atlantikwall met de batterij Aachen, gevolgd in 1995 door een volledige openstelling met de batterij Saltzwedel neu. In 2000 werd de archeologische site met de vier gereconstrueerde middeleeuwse huizen en het interactief museum voor het publiek geopend. Begin 2011 werd in opdracht van het provinciebestuur gestart met de opmaak van een gebiedsvisie voor het provinciedomein Raversijde. Parallel met deze studie werd er ook een harmonisch parkbeheerplan en een museumstudie opgemaakt. De provincie wil het provinciedomein uitbouwen tot een publieksvriendelijke erfgoedsite in een natuurgebied en een belangrijke all-weather bezoekersattractie aan de kust. In 2013 startte het nieuwe seizoen onder een nieuwe naam Raversyde met drie speerpunten: Atlantikwall, ANNO 1465 en Natuurpark.

 

Adres

Nieuwpoortsesteenweg 636
8400 Oostende, België

Openingstijden

open van 21 maart tot 15 november

Schoolvakanties, weekends, feestdagen: 10.30-18u 
Weekdagen: ATLANTIKWALL: 10.30-17u 
Laatste bezoek voor alle musea één uur voor sluitingstijd.

Telefoonnummer

T 00 32 59 70 22 85

Facilities

  •  
  •  
  •  
  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0