Dorestad

Horizontal tabs

Beschrijving

In de vroege middeleeuwen was Dorestad een van de belangrijkste steden in het gebied dat we nu Nederland noemen. Handelaars, ambachtslieden, boeren en priesters: allemaal wisten ze deze stad te vinden om er hun brood te verdienen. De splitsing van (Oude) Rijn en Lek was een zeer geschikte plaats, want hier kwamen verschillende handelsroutes bij elkaar. Ook de Vikingen kregen dat door...

De nederzetting aan de rivier bestond waarschijnlijk uit drie delen: de Bovenstad, de Benedenstad (o.a. de haven) en het Middendeel. Aan de noordzijde, in de Benedenstad, strekte de bebouwing zich in een lang lint van circa drie kilometer langs de rivier de Oude Rijn. De bewoners van dit gebied hielden zich bezig met handel.

Wat verder van de rivier af lag een meer agrarisch gebied, waar veel boeren woonden. Er werden dieren gehouden en op kleine schaal werden gewassen verbouwd. De opbrengst van de landbouw in dit gebied was echter lang niet voldoende om alle inwoners van Dorestad te voeden. Uit de wijde omgeving vonden handelaren hun weg naar de stad om er voedsel, bouwmaterialen en kleding, maar ook veel luxere materialen te verkopen.

In de zevende eeuw werd de handel vanaf het strand bedreven: de schepen werden op de wal getrokken en daar dreef men handel. Toen in de loop der tijd de rivier zich naar het oosten verplaatste en dus verder van de woningen af kwam te liggen, werden steigers aangelegd om toch de schepen te kunnen bereiken. Deze steigers moesten regelmatig verlengd worden vanwege de veranderingen in de rivierloop. Uiteindelijk werden sommige steigers wel 200 meter lang. 

Vikingen

De verplaatsing van de rivier had niet alleen tot gevolg dat er regelmatig flink aan de steigers moest worden getimmerd. Uiteindelijk zou de Rijn voor een groot deel droog komen te liggen, omdat steeds meer rivierwater bij de splitsing de Lek instroomde. Waar dat precies door kwam, is onduidelijk, maar zeker is dat Dorestad hierdoor problemen kreeg.

Vanaf circa 830 lijken er geen uitbreidingen meer te zijn gedaan aan de steigers, wat erop duidt dat er steeds minder schepen kwamen. Langzaam maar zeker verloor Dorestad haar functie als handelsstad. Het zal ook niet meegeholpen hebben dat de stad tussen 833 en 837 vrijwel jaarlijks werd geplunderd door Vikingen.

In die jaren was er blijkbaar nog genoeg te halen. Ook in de jaren veertig werden enkele plunderingen uitgevoerd. In 863 vond er nogmaals een overval plaats. Toen was er al bijna niets meer te halen omdat de kooplieden Dorestad inmiddels verlaten hadden. De stad wist zich niet meer te herstellen en ook de Vikingen keerden niet meer terug naar Dorestad. Na de negende eeuw wist enkel de agrarische nederzetting zich te handhaven, deze werd later Wijk genoemd.

Adres

Openingstijden

De archeologische opgravingen in en rond Wijk bij Duurstede zijn niet te bezichtigen. Het grootste deel is inmiddels verdwenen onder nieuwe bebouwing. Vondsten zijn te zien in Museum Dorestad.

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0