Drie stadshuizen De Drie Walvisschen

Horizontal tabs

Beschrijving

Eertijds respectievelijk gekend als "den Iersten Walvisch", "den Tweeden Walvisch" en "den Derden Walvisch". Ensemble van drie 17de-eeuwse traditionele rijhuizen van het breedhuistype met twee bouwlagen en trapgevel (6 treden + topstuk), onder een gecombineerde zadelbedaking (pannen en daktegels).

De verankerde, thans met schijnvoegen gecementeerde gevel nr. 29 bevat in de top een drielicht met rondbogig middenvenster tussen kleine rechthoekige zijvenstertjes, onder een omlopende geprofileerde waterlijst en balkgat erboven; gewijzigde vensterindeling op de tweede bouwlaag en moderne winkelpui op de begane grond.
De sinds 1923 ontpleisterde bak- en zandstenen manke topgevel nr. 31 vertoonde voorheen een met nr. 29 verwante venstervormgeving in de top en de bovenverdieping; de toegevoegde balkonleuningen en huidige arduinen winkelpui-omlijsting dateren eveneens van 1923.

Nr. 33 was tot in de jaren 1970 voorzien van een bepleistering met schijnvoegen, een drielicht in de top en een pui met sober classicistisch getint uitzicht. Het pand werd door de Stad naar 1980 gedateerde plannen van architect S. Deneef samen met het belendende nr. 35 grondig in- en uitwendig gerenoveerd voor handels-/woonfunctie: de voorgevel werd vernieuwd met een afwijkende ordonnantie en inbreng van overhoekse erkers, waarbij hergebruiksteen voor het bakstenen metselwerk, voorts ook verwerking van witte natuursteen, arduin, zichtbeton en plankenbezetting.

  • AROHM Vlaams-Brabant, archief cel Monumenten en Landschappen, Leuven, Mechelsestraat nr. 33, 35.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 82935 (bouwverg. 15.10.1923).
  • MEULEMANS, A., Oude Leuvense straten en huizen. De Mechelsestraat, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Leuven en omgeving, 9, Leuven, 1969, p. 91-92.

Adres

Mechelsestraat 31
Leuven (Leuven), België

Openingstijden

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0