Evangelisch-Lutherse kerk

Horizontal tabs

Beschrijving

Eenvoudig zaalgebouw uit 1836, waarvan de muren geleed zijn door pilasters; omlijste ingang en halfrond gesloten vensters. Orgel uit 1768. Preekstoel met zeszijdige kuip uit 1713.

De Evang. Luth. kerk (Vissersdijk 70) is een door pilasters gelede neoclassicistische zaalkerk met recht gesloten koor, schilddak en omlijste ingang. De kerk werd in 1836 gebouwd naar plannen van W. Raammaker. Ze verving een in 1695-'96 gebouwde kerk aan de Winschoterzijl. De gevelsteen daarvan is in de huidige voorgevel ingemetseld. Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel met kuip (1695) en klankbord (1713) en een door Blötz gebouwd kabinetorgel (1768), in 1909 uit Hallum aangekocht.

Adres

Vissersdijk 70
9671 EK Winschoten

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0