Fort aan den Hoek van Holland: torpedoloods

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

Op het talud van de kade, liggende bij en met uitzicht over de Nieuwe Waterweg, in 1886 in eclectische stijl gebouwde TORPEDOLOODS bestemd voor de opslag van torpedoboten.

N.B. Op het achterterrein van de torpedoloods is aan de zuidzijde in 1886 in eclectische stijl een schuur gebouwd, die oorspronkelijk dienst deed als badvoorziening voor militairen. Aan de noordzijde bevindt zich een tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter gebouwde bunker. Beide bouwwerken vallen buiten de monumentenbescherming.

Omschrijving

Voormalige Torpedoloods met een symmetrische opzet van twee aan elkaar geschakelde puntgevels in donkerrode baksteen, opgetrokken op een rechthoekige plattegrond met cementstenen dorpels en sluitstenen. Het gebouw telt een bouwlaag en een kapverdieping onder twee hoge met rode pannen bedekte zadeldaken. De deuren en de vensterkozijnen zijn van hout. De boogvensters zijn voorzien van eenvoudige mosgroen geschilderde houten luiken. De hoeken van de loodsen worden geaccentueerd door gebosseerd gemetselde lisenen. In het midden loopt langs een smalle liseen met elk een gietijzeren regenpijp voor de afvoer van het regenwater uit de tussen de twee zadelaken gelegen bakgoot. In de nokken van de puntgevels bevinden zich klimmende rondboogfriezen met bogen op geprofileerde bakstenen consoles. Aan de voor- en achtergevel zijn langs de kappen houten windveren bevestigd elk met een eenvoudige makelaar. Langs de zijgevels loopt een brede bakgoot met ijzeren klampen. De voorgevel is aan weerszijden van de middenrisaliet spiegelbeeldig van opzet. In het midden bevinden zich achter twee op een schuifrail hangende rechthoekige houten deuren hoge rondboogvormige kozijnen van de loodsdeuren. Links en rechts hiernaast heeft de gevel een getoogd schuifvenster met roedenverdeling, hier weer naast bevindt zich aan weerszijden een getoogde smalle houten deur. De verdieping heeft in de puntgevels een rondboogvenster met dubbele houten luiken. Op de begane grond in de zijgevel bevinden zich respectievelijk links en rechts, vijf en zes hoge getoogde (schuif)vensters met roedenverdeling. De achtergevel heeft op de begane grond aan de zuidzijde een getoogde deur (thans dichtgemetseld) en rechts hiervan in hetzelfde bouwvolume een hoog getoogd venster. In het ernaast gelegen bouwvolume bevinden zich op de beganegrond twee identieke rondboog(schuif)vensters. In de nok van de puntgevel elk een getoogd venster. De door de voorgevel gesuggereerde tweedeling wordt in het interieur niet doorgevoerd; de loods is van binnen één grote open, met bakstenen geplaveide, ruimte. De houten balkenlaag van de uit twee zadeldaken bestaande kapverdieping wordt gedragen door in het totaal dertien ronde gietijzeren pijlers op achthoekige basementen. De verdieping, onder een hoge houten kapconstructie, is bereikbaar via een rechte steektrap met gietijzeren balustrade.

Waardering

Laat negentiende-eeuwse torpedoloods, van algemeen belang uit militair- en architectuurhistorisch oogpunt alsook van belang vanwege de beeldbepalende waarde aan de Berghaven en als historisch functioneel onderdeel van het fort aan den Hoek Van Holland alsmede wegens de ensemblewaarde en de herinneringswaarde aan het garnizoensverleden van Hoek van Holland.

Adres

Stationsweg 43
3151 HR Hoek van Holland

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0