Fort bij Jutphaas (Nieuwegein)

Horizontal tabs

Beschrijving

Vanaf 1815 werd gewerkt aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze uitbreiding van de (Oude) Hollandse Waterlinie moest vooral het westen van Nederland beschermen tegen vijandelijke aanvallen. Het voornaamste verschil tussen de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie was dat ook Utrecht binnen de Nieuwe viel. Het eerste fort dat voor dit grootse project werd gebouwd, was het Fort bij Jutphaas.

Tot kort tevoren had op deze plaats het eeuwenoude, maar vervallen kasteel Plettenburg gestaan. Waarschijnlijk was de voorganger van dit kasteel in of rond 1300 gebouwd. Het werd in de loop der jaren bewoond door verschillende vooraanstaande families. De overblijfselen zouden in 1820 plaatsmaken voor het Fort bij Jutphaas. Dit had de vorm van een langgerekte, dwars op het te verdedigen gebied gelegen schans met bastions. Het geheel werd omringd door een gracht.

Duits radiostation

Het eerste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie bleek lange tijd niet nodig te zijn voor de verdediging van Nederland. Pas tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam er wat leven in de brouwerij. Tijdens de inval van de Duitsers in mei 1940 werd hier niet gevochten, maar nadat de Nederlandse overheid zich had overgegeven, werd het fort al snel in gebruik genomen door de bezetters. Zij richtten er een radiostation in.

Met een uitschuifbare mast als antenne werden hiervandaan berichten verstuurd naar de Duitse vloot, in het bijzonder de onderzeeërs (U-boten). De Duitse admiraal Dönitz, de leider van de Duitse marine, verbleef regelmatig op Fort Jutphaas. Hoewel hij tot laat in de avond aanwezig was om zijn vloot via de radiobasis te kunnen coördineren, sliep hij veelal elders. Naar het schijnt, vond hij het fort niet zo'n prettige plaats om te verblijven.

Toen de geallieerden het radiostation ontdekten, werd het fort verlaten. Voordat ze vertrokken, stortten de Duitsers eerst een hoeveelheid beton over de radiozender. Dat ligt er nog steeds zo. De geallieerden bombardeerden het fort een paar keer, wat maar weinig schade tot gevolg had.

Buiten gebruik

De beschadigingen die het Fort bij Jutphaas had opgelopen, werden na de Tweede Wereldoorlog hersteld. Hoewel het fort in bezit van Defensie bleef, werd het niet meer voor militaire doeleinden gebruikt. In 1949 werd het fort verkocht aan jonkheer Calkoen, die er een wijnhandel vestigde. Sindsdien is dat de hoofdfunctie van het fort.

Adres

't Fort Jutphaas 3
3439 LX Nieuwegein

Openingstijden

Wijnhandel Rietveld Wines organiseert op Fort Jutphaas verschillende arrangementen, waaronder wijnproeverijen.

Deels toegankelijk voor publiek.

Telefoonnummer

030 6560696 (Rietveld Wines BV, kantoor)

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0