Fort bij 't Hemeltje (Houten)

Horizontal tabs

Beschrijving

Fort bij 't Hemeltje (of Fort 't Hemeltje) werd in 1877-1881 gebouwd als (laatst gebouwde) onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het was een van de vooruitgeschoven forten ten oosten van Utrecht. Vanuit het fort moest het gebied langs de Wulvenbroekse Wetering verdedigd worden, een gebied dat niet te inunderen (onder water te zetten) was. Tevens viel de spoorlijn Utrecht - Den Bosch onder de beschermelingen van dit fort.

Bouwgeschiedenis

De bouw van Fort bij 't Hemeltje begon in 1867. De naam is afgeleid van een boerderij/herberg in de buurt. Het fort bestond uit een aarden wal met een bomvrij hoofdgebouw van twee verdiepingen en een verdedigbare fortwachterswoning (met muren van ca. 80 cm dik!), omgeven door een gracht. Het bood plaats aan ruim 250 manschappen en ongeveer 34 stuks geschut, die nooit geplaatst zijn. Tussen 1878 en 1880 werd een bomvrije kazerne toegevoegd.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog en de aanloop naar de Duitse inval tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er militairen gelegerd in Fort bij 't Hemeltje.

De verdediging voorbij

Vanaf 1956 verloor het fort haar verdedigende functie. Het werd gebruikt als munitieopslagplaats. Defensie verliet het gebouw in 1993, waarna het werd verhuurd aan een vuurwerkhandelaar. In 1995 werd het fort overgedragen aan Staatsbosbeheer. De vuurwerkhandelaar verliet het gebouw in 2000. Er wordt gewerkt aan een renovatie en herinrichting van het fort. Een deel van het gebouw zal als kantoorgebouw gaan functioneren. Het gebied wordt beperkt toegankelijk gemaakt voor publiek, aangezien er bijzondere planten- en diersoorten leven, die beschermd dienen te worden.

Adres

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0