Gemeentelijk Archeologisch Museum

Horizontal tabs

Beschrijving

Sputekot
In 1958 werd daartoe een pand aan de Markt, genaamd het 'Sputekot' in gebruik genomen. De benedenverdieping fungeerde met enkele wandvitrines en primitieve, kleine uitstalkasten als tentoonstellingsruimte, terwijl de eerste verdieping dienst deed als depot. Het pand en daarvan vooral het publieksgedeelte bleek al snel te klein en bovendien te vochtig.
Het 'nieuwe' museum
Vanwege de geneomde euvels werd in 1962 het initiatief genomen tot een beter museum. De toenmalige gemeente aardenburg ondersteunde, samen met de in 1962 ingestelde museumcommissie, het initiatief en voteerde in 1963 geld voor de aankoop van een pand aan de Marktstraat. de opgravingsleider, J.A. Trimpe Burger, werd samen met binnenhuisarchitect en grafisch ontwerper A. Verhoeven belast met de inrichting.
Bij de inrichting werd medewerking verleend door de R.O.B., het Rijksmuseum voor Oudheden (Leiden) en de Stichting Nederlands Gebruiksvoorwerp. Op 24 juli 1969 werd het Gemeentelijk Archeologisch Museum Aardenburg in aanwezigheid van een groot aantal prominente Nederlandse archeologen officieel geopend.
Het museum nu
Het huidige museumgebouw aan de Marktstraat is een zeventiende-eeuws herenhuis en is opgenomen in het regsiter van rijksmonumenten. Het is een fors, gedeeltelijk onderkelderd dwarspand van gele metselsteen, een frontlijst met consoles, acht negenruitsvensters en een venstererker.
Het pand werd voorheen gebruikt als woonhuis annex winkel en in 1963 aangekocht door de toenmalige gemeente.
Tussen 1963 en 1968 werd het intern verbouwd tot museumpand. Het is gesitueerd direct aan de straat. Aan de straatkant bevindt zich ook de entree. Achter het museum ligt een grote tuin. Het gebouw zelf bestaat uit twee verdiepingen. Op de begane grond bevinden zich twee grote ruimten en enkele kleinere. De bovenetage bestaat uit een grote ruimte.
De collectie
De museale verzameling bestaat uit ruim 750 collectiestukken en is periodematig als volgt samengesteld:
- enkele tientallen vuurstenen werktuigen (microlithica) uit de midden-steentijd;
- circa 300 voorwerpen uit de Romeinse tijd (tweede en derde eeuw): aardewerk, metalen voorwerpen, religiosa, bouwfragmenten;
- circa 300 voorwerpen uit de middeleeuwen (met name twaalfde tot en met de vijftiende eeuw): aardewerk, metalen voorwerpen, bouwfragmenten, tegels;
- enkele tientallen voorwerpen uit de nieuwe tijd (zeventiende - negentiende eeuw): aardewerk, tegels, metalen gebruiksvoorwerpen.
De collectie is vanwege zijn hoge kwaliteit van nationaal belang. Bepaalde voorwerpen zijn uniek voor Nederland en de Benelux. Vooral de Romeinse bronzen en het middeleeuwse aardewerk moet in dit verband genoemd worden. Een deel van het laatste staat zelfs bekend als 'Aardenburgwaar'.

Adres

Marktstraat 18
4527 CL

Openingstijden

Telefoonnummer

0117-492888/475544

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0