Gesticht Sint-Johannes-Berchmans

Horizontal tabs

Beschrijving

Voormalig gesticht Sint-Joannes Berchmans, klein noviciaat en aangenomen normaalschool van de broeders van Liefde, heden Sint-Paulusschool. Een weinig achterin gelegen bakstenen complex gebouw van twee en een halve verdieping op U-vormige plattegrond, daterend van 1893. Door een muur afgesloten voorplein met aan de straat palende woning op T-vormige plattegrond. Bakstenen dubbelhuis van twee verdieping onder snijdende schilddaken. Lijstgevels met gebogen muuropeningen. Rondboogfriezen onder de dakgoten ter verbinding der hoeklisenen. Voorgevel schoolgebouw, heden gecementeerde lijstgevel met muurankers van twaalf traveeën. Licht uitspringende hoekrisalieten van twee traveeën verticaal geritmeerd door lisenen en bekroond door een steil afgeknot tentdak (leien). Linkerrisaliet met vierkante belvedere afgesloten door ijzeren leuning, rechterrisaliet bekroond door achtkantige lantaarn met koepeldakje. Beide tevens met centraal pseudo-dakvenster voorzien van rondboogvormig fronton. Benedenverdieping met rondboogvormige muuropeningen. Boven- en halve-verdieping met getoogde vensters. Rechter zijvleugel telt deels slechts twee bouwlagen terwijl het achterste deel later tot twee en een halve bouwlaag werd verhoogd.

  • DE BEUCKELAER L. s.d.: Onuitgegeven historische nota's.

Adres

Stropstraat
Gent (Gent), België

Openingstijden

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0