Grafisch Museum

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding SCHOOLGEBOUW, vrijstaand gesitueerd op de hoek van de Rabenhauptstraat en de Achterweg, gebouwd als zes-klassige openbare lagere school in 1928-1929 in opdracht van de gemeente naar ontwerp van de Groninger architect S.J. Bouma (Gemeentewerken) in de stijl van het kubistisch expressionisme. De gebeeldhouwde sluitsteen boven de ingangspoort is van de hand van de Groningse beeldhouwer Willem Valk. Het terrein wordt afgesloten door een manshoge muur, waarin een poort is opgenomen. Sinds 1989-1990 is het gebouw in gebruik als grafisch museum en daartoe gedeeltelijk aangepast. Tijdens de renovatie is de huidige, gele kleurstelling aangebracht. Omschrijving Het gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een schilddak, dat belegd is met een rode verbeterde Hollandse pan. De baksteengevels van het gebouw zijn gesausd in een gelige tint (oorspronkelijk witgesausd), behalve de gevel van de begane grond, die is opgetrokken uit bruine, ruwe mondsteen. De westgevel heeft twee brede vensterstroken met houten kozijnen, betonnen lateien, penanten en dorpels. De bovenlichten hebben 16 ruits-roedeverdelingen. De zuidgevel heeft een aan de straatzijde omlopende vensterstrook. Tegen de westgevel is een torenachtige schoorsteen geplaatst, waarvan de enige versiering bestaat uit drie, deels uitstekende horizontale, betonnen platen. De kubische zuidgevel met het trappenhuis wordt slechts verlevendigd door uit het lood geplaatste hoekraampjes met geometrisch glas-in-lood en een asymmetrisch geplaatst venster op de verdieping. De amper zichtbare oostgevel, die via een smalle gang van de aangrenzende bebouwing wordt gescheiden, heeft regelmatig geplaatste vensterstroken met een roedeverdeling. Het schoolterrein wordt omringd door een manshoge muur van bruine mondsteen, die een volwaardig onderdeel van het ontwerp vormt en waarin aan de zuidzijde een poort met een overdekte schuilplaats is opgenomen. De poort heeft een parabolische boog met op de sluitsteen een gebeeldhouwde pelikaan en een fraai bewerkt, smeedijzeren hek. Inwendig ondermeer van belang de hal met betegeld trappenhuis en kleurige glas-in-lood vensters. Waardering Schoolgebouw met bijbehorende ommuring en poort, vormgegeven in een fraaie op de architectuur van Dudok geïnspireerde bouwstijl, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde als representant van de expressionistische architectuur van de jaren twintig, vanwege zijn belang voor het oeuvre van architect S.J. Bouma en vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur.

Adres

Rabenhauptstraat 65
9725 CC Groningen

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0