Grote of Andreaskerk (Hattem)

Horizontal tabs

Beschrijving

NED. HERV. KERK en het terrein rondom de Kerk. De Ned. Herv. Kerk voor de Reformatie gewijd aan de H.H. Andreas en Catharina is een driebeukige basiliek in late Nederrijns gotische trant. Het schip gebouwd omstreeks het midden der 15e eeuw, heeft pijlers en kruisribgewelven. Het koor, in oorsprong XVa doch vernieuwd en vergroot ca. 1500 (wijding 1504), is eenbeukig, heeft een driezijdige sluiting en draagt een netgewelf. Aan weerszijden van het koor kapellen, die door slanke zuilen van de kerkruimte gescheiden worden: de noordelijke met kruisribgewelven en de grotere zuidelijke met driezijdige sluiting en een netgewelf. Tegen de zuidelijke van het koor een traptoren (1635). De kerk is gerestaureerd in 1895-'96 door P.J.H. en Jos. Th. Cuypers. De kerk bezit: een romaanse zandstenen doopvont (XII) een preekstoel uit 1635 en een koorhek met Jonische pilasters en gesneden balusters uit 1645. Tegen de noordwand van het schip een orgel (1614) met beschilderde luiken (1677) en gesneden borstwering. Hierin een eenklaviers orgel met deels 16e eeuws pijpwerk. Twee koperen kaarsenkronen uit 1691. Verscheidene zerken, waaronder laat-gotische voor Michael Ernst van Bamberch, drost van Hattem met gebeeldhouwde ridderfiguur (1522) in de aan St. Anna gewijde zuidelijke kapel. Muur- en gewelfschilderingen. In de gewelven van de noordelijke zijkapel voorstellingen van de annuciatie en de geboorte met begeleidende siermotieven, tegen het midden van de 15e eeuw. Het netgewelf van het hoogkoor, heeft beschilderingen met geslachtswapens en lofwerk, begin 16e eeuw en bij de restauratie sterk opgehaald. Op het netgewelf van de zuiderzijkapel lofwerk, heiligenfiguren en in de absis Christus als Man van Smarten met engelen, die de lijdenswerktuigen vasthouden, begin 16e eeuw. In deze kapel ook vier schilderingen tegen de zuidelijke wand, ernstig beschadigd en verbleekt, o.a. het "Feestmaal van Job".

De Herv. kerk (Markt 2), oorspronkelijk gewijd aan St. Andreas en St. Catharina, is een driebeukige gotische basiliek met driezijdig gesloten koor en zijkapellen en een westtoren van zes geledingen met ingesnoerde spits. De toren heeft een waarschijnlijk vroeg-13de-eeuwse, romaanse onderbouw met tufstenen beklamping versierd met boogfriezen. Mogelijk laat-14de-eeuws is de verhoging in baksteen, versierd met elkaar kruisende rondboogjes. De bovenste geleding ontstond in het midden van de 15de eeuw. In de toren hangen twee klokken gegoten door Geert Klinge (1455) en Gerhard Schimmel (1686). De in zijn huidige vorm in 1611 geplaatste torenspits bevat in de open peerbekroning een klokkenspel van J. Taylor & Co. (1927). De toegang tot het torenportaal heeft een uit 1753 daterend poortje met Hattem, Herv. kerk, plattegrond gebeeldhouwd stadswapen. De oorspronkelijk romaanse kerk werd vanaf circa 1380 in gotische stijl verbouwd. Men begon bij het koor. Het huidige schip verrees in 1420-'23 en de noordelijke, recht gesloten Mariakapel naast het koor in 1440-'50. Het vroeg-15de-eeuwse hoofdkoor werd een eeuw later nogmaals vernieuwd en in 1504 gewijd, evenals de zuidelijke Annakapel. De kerk is in 1895-'96 gerestaureerd onder leiding van P.J.H. en J.Th.J. Cuypers en de toren rond 1920.

Adres

Markt 2
8051 EZ Hattem

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0