Grote of Sint-Nicolaaskerk

Horizontal tabs

Beschrijving

Grote of Sint Nicolaaskerk. Zeer grote driehoekige HALLENKERK, XV-XVI-XVII, met laatgotische westtoren, XVIa. Aan de noordzijde twee laatgotische portaalaanbouwen en daar tussenin een gebouw met renaissancegevel uit 1620. Zerkenvloer. Altaarsteen bij de zuidelijke ingang. Koorhek met rijk snijwerk, XVIb, 1563 en later. Doopvont, XV. Preekstoel, 1695, met klankbordbekroning in Lodewijk XVI-stijl. Twee koperen lezenaars en koperen doopboog, XVII. Orgel met Hoofdwerk, Bovenwerk en vrij Pedaal, in 1781 gemaakt door J.M. Gerstenhauer met gebruikmaking van oud pijpwerk. Zeven herenbanken en kerkbanken, XVII. Epitaaf voor Jan Nieuwenhuyzen, 1807. Negen koperen lichtkronen, XVII. Klokkenstoel met klok van Everhardus Splinter, 1641, diam. 171,2 cm. In de dakruiter klok van Petit en Fritsen, 1871, diam. 42,4 cm.

De (Herv.) Grote of St.-Nicolaaskerk (Zarken 2) is een driebeukige hallenkerk met driezijdig gesloten middenkoor, dakruiter en een zware toren van twee geledingen met balustrade en ingesnoerde spits. Ter plaatse van het huidige middenschip en de zuidbeuk werd begin 15de eeuw een eerste, tweebeukige kerk gesticht. Rond 1450 kwam het driebeukige laat-gotische koor gereed met een noordportaal en een sacristie aan de zuidzijde (gesloopt 1867, gereconstrueerd 1969). De noorderzijbeuk met het (westelijke) noordportaal volgde omstreeks 1500. Tussen 1520 en 1550 verrees de laat-gotische toren met speklagen van Gobertangesteen en zandstenen details (bedoeld voor beelden). De twee traveeën tussen toren en schip werden later voltooid, eerst bij de noordbeuk, vervolgens bij het middenschip en in 1644 bij de zuidbeuk. In 1640 kregen de torenomgangen zandstenen balustraden en heeft men de torenspits vernieuwd. De in 1944-'49 en in 1998 gerestaureerde toren bevat een door Everardus Splinter gegoten klok (1641). Bij de restauratie van de kerk in 1959-'60 zijn de venstertraceringen en dakruiter gereconstrueerd.De pastorie (Zarken 6) is een diep pand uit 1623 met een trapgevel voorzien van een inzwenkend topje met obelisk. De onderpui is 18de-eeuws. In 1755 heeft men het dwarse buurpand erbij getrokken. Tussen de twee noordportalen verrees in 1626 een kosterswoning (Zarken 2) met afgeknotte tuitgevel en maniëristische details.

Adres

Zarken 2
1141 BL Monnickendam

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0