Havixhorst

Horizontal tabs

Beschrijving

Omschrijving onderdeel 2: PARKAANLEG, bestaande uit

a. huiseiland met gracht en singel

b. voorpark

c. wandelbos

ad a.: het min of meer rechthoekige huiseiland ligt binnen de gracht, die aan de buitenzijde begeleid wordt door een zandlaan met enkele rijen beuken; het huis met bijgebouwen ligt op de zuidoostelijke helft; de andere helft is ingenomen door de moestuin, waarvan de inrichting nieuw is; er bevinden zich een oude tuinmuur en - er tegenaan gebouwd - een oude kas (zie onder 5); het voorplein heeft een nieuwe inrichting met buxus, veldkeien en klinkers

ad b.: het parkdeel aan de voorzijde (= noordoost) bestaat uit een driehoekig weiland met een kleine ronde vijver in het midden en enkele solitairen; de wei wordt begrensd door de Schiphorsterweg en de twee smalle min of meer rechte klinkerweggetjes, die vanaf de dam over de gracht V- vormig uitlopen naar de twee niet gemarkeerde ingangen aan de Schiphorsterweg; het weggetje, dat noordwaarts loopt is gedeeltelijk begeleid door oude eiken; aan het andere, naar het oosten lopend, ligt een nieuwe parkeerplaats

ad c.: achter het huis ligt een oud eikenbos met wandelpaden en een kleine slingervijver; er is geen brug als rechtstreekse verbinding over de gracht met dit bos; een smalle strook bos loopt langs de zuidoostarm van de gracht tot aan Schiphorsterweg; in de zuidelijke hoek ligt een akker; tussen de gracht en de landweg, die de grens van het complex vormt, liggen drie weilandjes met houtwallen en een enkele solitair en een groepje berken.

Waardering PARKAANLEG van algemeen belang

- vanwege de ouderdom

- vanwege de vrijwel ongestoorde hoofdstructuur

- vanwege de landschappelijk-visuele kwaliteit

Adres

bij Schiphorsterweg 34
7966 AC De Schiphorst

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0