Herberg De Oude Molen

Horizontal tabs

Beschrijving

Nr. 7. Herberg z.g. "De Oude Molen" (fig. 264). Voormalige brouwerij met resterende losstaande gebouwen onder pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom een onverharde binnenkoer.

Ten Z.-O. aan de straatkant, boerenhuisje van het dubbelhuistype met één bouwl. van vier trav. onder zadeldak (n // straat, leien), van 1856, jaartal op de bovendorpel van de deur. Verankerde baksteenbouw, voorgevel deels afgelijnd met zandstenen negblokken. Rechth. muuropeningen. Vensters onder houten lateien op arduinen lekdrempels; deur in vlakke omlijsting van arduin met jaartal op de bovendorpel. Witgeschilderde erfgevel op gepikte plint, vernieuwde mauropeningen. L., gecementeerde en r., bakstenen zijpuntgevel.

Ten Z.-W., kleine schuur, deels met houten bebording op bakstenen voeting. Ten N.-O., witgeschilderde bakstenen aanhorigheid op gepikte plint met centrale, grote rechth. poort. R.zijpuntgevel met sporen van vlechtingen.

Adres

Impedorp 6
Impe (Lede), België

Openingstijden

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0