H.H. Simon en Judaskerk

Horizontal tabs

Beschrijving

Rooms Katholieke Kerk. Pseudobasiliek in zuiver Westfaalse Romano- gotiek uit het midden van de 13e eeuw. Koorsluiting en kapellen in de hoeken van koor en dwarsschip van 1491. Het hele gebouw is van Bentheimer steen opgetrokken. Het oudste deel is het schip, waarvan de middenbeuk twee en elk der zijbeuken vier traveeën telt. Dwarsschip iets later. Gewelven van schip en dwarsschip koepelvormig en voorzien van sierribben. Rechthoekige koortravee ook nog 13e eeuws. De zware Zandstenen toren aan de westzijde in 1842 gesloopt en vervangen door een houten torentje op het dak. Belangrijke inventaris. Orgel met Hoofdwerk, Onderpositief en Pedaal, in 1814 gemaakt door F.F. Epmann. Deze orgelmaker uit Essen maakte gebruik van ouder pijpwerk. Mechanisch torenuurwerk, Korfhage & Söhne, Buer, 1942. In 1997 gerestaureerd en voorzien van synchronisatie.

De R.K. kerk H.H. Simon en Judas (Kerkplein 28) is een pseudo-basilicale kruiskerk met verdubbeld transept en driezijdig gesloten koor, opgetrokken in Bentheimer zandsteen. Het schip en de zijbeuken van de in 1162 voor het eerst genoemde kerk dateren uit omstreeks 1230. Omstreeks 1250 begon de bouw van transept en koor en werd het schip overwelfd. De boven de 13de-eeuwse delen bewaard gebleven eikenhouten sporenkap met langsverband dateert uit omstreeks 1400. Het noorder en het zuider dwarspand zijn voorzien van terugspringende bogen met in de hoeken sierlijke colonnetten en staven. Met uitzondering van het eigenaardige venster boven het zuidportaal, dat nog enigszins de oorspronkelijke vorm bewaard heeft, zijn alle 13de-eeuwse vensters naderhand vergroot. De kerk is uitgevoerd in Westfaalse romano-gotiek, die men ook aantreft bij de nabijgelegen kerken van Billerbeck en Legden (D.). De romaanse westtoren, waarin zich mogelijk een nonnengalerij bevond voor de nonnen van Weerselo, werd in 1842 wegens vermeende bouwvalligheid gesloopt. Het laatgotische koor kwam in 1491-'94 tot stand. Spoedig daarna volgde de verdubbeling van het transept door de toevoeging van twee vierkante zijkapellen. De laatgotische vensters van koor en kapellen bevatten flamboyante traceringen. Als laatste verrees in het begin van de 16de eeuw een sacristie aan de noordzijde van het koor.

Adres

Kerkplein 28
7631 EW Ootmarsum

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0