Huis Bergh: schatkamer van middeleeuwse kunst

Horizontal tabs

Beschrijving

De laatste particuliere eigenaar van Huis Bergh, Jan Herman van Heek, legde een indrukwekkende kunstverzameling aan. De (middeleeuwse) voorwerpen zijn tentoongesteld in een omgeving die zelf ook als kunstschat gezien kan worden. Dankzij restauratiewerkzaamheden is Huis Bergh een geliefd foto-object.

Van Heek, een industrieel ondernemer uit Enschede, kocht in 1912 het kasteel in ’s Heerenbergh aan. Herstel aan de gebouwen was noodzakelijk; zeker na de brand van 1939 waarbij de hoofdbrucht volledig uitbrandde. Ondertussen legde hij een verzameling kunstvoorwerpen aan, die niet alleen schilderijen en beelden omvatte, maar ook wapens, munten en handschriften.

Bouw- en restauratiegeschiedenis
Al rond 1100 stond er een toren op de plek van het kasteel. Aan het eind van de Middeleeuwen was er een voorburcht en hoofdburcht gebouwd. Op het omgrachtte terein stonden daarnaast dienstgebouwen en poorten. Door verwoestingen in de Middeleeuwen en de Tachtigjarige Oorlog en branden in 1735 en 1939 is de bouwgeschiedenis complex. Er zijn toevoegingen uit diverse tijden in verschillende stijlen, die ook niet allemaal de tand des tijds hebben doorstaan. Bij de laatste restauratie is getracht het beeld van een middeleeuws kasteel te herstellen en hiervoor is onder meer een deel van de ringmuur weer opgebouwd. Het hoofdgebouw is met dakpannen belegd en de ramen werden voorzien van luiken. Ook de markante vierkante toren, na 1728 gebouwd, kreeg een meer Middeleeuws karakter.

Openstelling
Sinds 1946 is het kasteel met omliggende bossen in eigendom van Stichting Huis Bergh, die het gebouw en de kunstverzameling beheert en bewaard. Behalve het hoofdgebouw is het kasteeleiland vrij te bezoeken. Gedurende de openingstijden van het museum worden er rondleidingen gegeven in de toren en kinderactiviteiten georganiseerd.

Adres

Hof van Bergh 8
7041AC 's-Heerenberg

Openingstijden

De openingstijden en -dagen wisselen gedurende het jaar. Bezoek de website voor actuele informatie.

Telefoonnummer

0314 661281

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0