Huis te Echten (Echten)

Horizontal tabs

Beschrijving

Het Huis te Echten is een havezate (huis van een edelman) in het Drentse Echten, in de buurt van Hoogeveen. Delen van het huidige huis zouden uit de vijftiende eeuw dateren. Bekendste eigenaar van dit huis was Roelof van Echten, een van de oprichters van de Compagnie van 5000 Morgen.

De oudste sporen van het huis

Al in de 14e eeuw is er sprake van een Hofstat (hofstede, groot huis met grond) van Volker van Echten, een afstammeling van de burggraven van Coevorden. Het is niet zeker of deze Hofstat het latere Huis te Echten was. Delen van het huidige huis, aan de achterzijde, dateren waarschijnlijk uit de 15e eeuw. Oorspronkelijk was het een zaalhuis (slechts bestaande uit één grote leefruimte).

Aanpassingen

De gracht om het gebouw dateert van voor 1700. Het huis werd waarschijnlijk vroeg in de 18e eeuw verbouwd van een zaalhuis tot een huis rond een binnenplaats, met twee vleugels aan de noord- en zuidzijde. Door een latere verbouwing in 1808 zijn veel oudere bouwelementen verdwenen. Later zijn er bij het gebouw aan de noord- en zuidzijde delen bijgebouwd. Hoewel er op één van deze gebouwen een torentje staat werden de kerkdiensten waarschijnlijk in een zaal van het huis zelf gehouden. De adellijke familie hoefde zo niet tussen de boeren in de dorpskerk te zitten. Vóór de reformatie werden de diensten verzorgd door de priester van de kerk van Koekange, gesticht door de heren van Echten. Na de reformatie werden de kerkdiensten in het Huis te Echten verzorgd door David Franzenius, een uit Silezië afkomstige predikant.

Bewoners

Het Huis te Echten is tot 1971 bewoond geweest door de families van Echten en Van Holthe tot Echten.Na het overlijden van de laatste heer Van Echten trouwde zijn dochter Anna Geertruida in 1802 met Rudolph Otto van Holthe, die geboren was op de havezate Rheebruggen en die zich Van Holthe tot Echten ging noemen. Hun nageslacht bleef het Huis te Echten bewonen.

Restauratie en tegenwoordig gebruik

In de periode 1976 tot 1981 werd het huis gerestaureerd door het Bureau Monumentenzorg van de provincie Drenthe. Tegenwoordig is het Huis te Echten een werkplaats van de Stichting Visio voor visueel- en verstandelijk gehandicapten. Rondom het huis ligt een tuin waarin verscheidene palen staan opgesteld waaruit geluid komt. Hierdoor krijgt de tuin een meerwaarde voor de visueel gehandicapte bezoekers.

Adres

Zuidwolderweg 3-5
7932 PN Echten

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0