Huize Steenwijk

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

De MariaKAPEL behorend bij het fraterklooster "Huize Steenwijk" is gelegen ten noordoosten van de achter het klooster aangelegde begraafplaats. De kapel, die naar alle waarschijnlijkheid dateert uit de bouwtijd van het klooster, is opgetrokken in een Neo-Barokke stijl.

Omschrijving

De natuurstenen kapel heeft een octogonale plattegrond. De kapel heeft een driedelige opbouw en wordt bekroond door een klokdak met dakruiter. De kapel heeft een basis met een iets bredere, donkergepleisterde plint. Hierboven hebben de acht zijden ondiepe casementen, waarboven een uitkragende lijst, eveneens donkergrijs gepleisterd. Het middengedeelte van de kapel heeft afwisselend ondiepe nissen, afgesloten door een rondboog en diepere beeldnissen, waarin beelden van Maria, Jozef, Anthonius en Franciscus. Hierboven een uitkragende, donkergrijze lijst, waarboven opnieuw een lijst met casementen.

Waardering

De Mariakapel behorend bij het fraterklooster "Huize Steenwijk" is van algemeen belang. De kapel bezit als onderdeel van het kloostercomplex cultuurhistorische waarde, als bijzondere uitdrukking van het belang van de katholieke congregaties in Noord-Brabant aan het begin van deze eeuw. De kapel bezit architectuurhistorische en kunsthistorische waarde door de bijzondere Neo-Barokke detaillering en vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het beeldhouwwerk. De kapel is van belang vanwege typologische en stilistische zeldzaamheid. Tot slot is de Mariakapel van belang vanwege de gaafheid.

Adres

Boxtelseweg 58
5261 NE Vught

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0