Jacobikerk. Hervormde kerk en toren

Horizontal tabs

Beschrijving

HERV. KERK en TOREN. Fors laatgotisch kerkgebouw met vijfzijdige koorsluiting inwendig zijn de muren verankerd door trekbalken met korbeels en sleutelstukken. In de noordmuur steen uit 1591. De kerk bezit een fraaie 17e eeuwse inventaris t.w. preekstoel met gedeeltelijk koperen leuning aan het portaal; bijbehorend achterschot en klankbord; fragment van een doophek met spijlenzone; drie overhuifde herenbanken, waarvan met opzetstuk met wapens. In het koor en langs de noordmuur eiken banken met paneelwerk, spijlenfries en knoppen. Vijf grote gebeeldhouwde 18e eeuwse rouwkassen, twee ruitvormige rouwborden, epitaaf voor Boucke van Jongema, 1638. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1847 gemaakt door P. Radersma. Toren 2e helft 19e eeuw vernieuwd boven bewaard gebleven eerste geledingen. Klokkestoel met gelui van twee klokken, waarvan één van G. van Wou, 1494, diam. 129 cm. en van replica van de klok van H. Wegewaert, 1611, gegoten door onbekende gieter, VANWEGE het oorspronkelijke opschrift en vijf alliantie- en manne-wapens, diam. 111 cm. Mechanisch torenuurwerk met ankergang, later voorzien van elektrische opwinding.

De Herv. kerk (Terp 19), oorspronkelijk gewijd aan St. Jacobus, is een eenbeukige, vijfzijdig gesloten kerk voorzien van een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. De in opzet mogelijk 13de-eeuwse kerk werd eind 15de eeuw door brand getroffen en rond 1508 grondig in laat-gotische vormen hersteld. Bij de bouw van de huidige toren in 1862 heeft men een deel van de onderste geleding van een mogelijk vroeg-16de-eeuwse toren geïncorporeerd. In de toren hangen een door Geert van Wou gegoten klok (1494) en een replica van een door Hendrik Wegewaert gegoten klok (1611). Aan de noordzijde van de kerk bevindt zich een tekststeen uit 1591. Het kerkinterieur wordt gedekt door een houten tongewelf. Tot de inventaris behoren twee door Benedictus Gerbrandtsz. gebeeldhouwde zerken (1537 en 1547), een epitaaf voor Boucke van Jongema (1638), een gesneden preekstoel (1661), drie 17de-eeuwse overhuifde herenbanken, waaronder een voor de familie Van Grovestins (1677), vijf rouwborden voor leden van de familie Van Sminia (18de eeuw) en een door P.J. Radersma gebouwd orgel (1847).

Adres

Terp 19
8731 AX Wommels

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0