Joodse begraafplaats

Horizontal tabs

Beschrijving

De JOODSE BEGRAAFPLAATS, die is gelegen in de noord-westelijke hoek van het begraafplaatscomplex, is tegelijk met de aanpalende Algemene Begraafplaats vanaf 1830 aangelegd naar ontwerp van Lucas Pieters Roodbaard. In tegenstelling tot de Algemene Begraafplaats is hier niet sprake van een speciale aanleg, maar veeleer van een zelfstandig, omgracht onderdeel van het gehele begraafplaatscomplex. Op de sober ingerichte begraafplaats, die nog steeds in gebruik is, staat een aantal eenvoudige hardstenen graftekens die van historisch-genealogisch belang zijn, omdat zij vaak nog de enige herinnering vormen aan een aantal voor de Tweede Wereldoorlog in Leeuwarden en directe omgeving wonende Joodse families. Rechts van de ingang staat een eenvoudig bakstenen monument met natuursteen- en marmerdecoraties, dat na de Tweede Wereldoorlog is opgericht ter nagedachtenis aan de tijdens de oorlog uit Friesland weggevoerde Joden. Een deel van de aanwezige graftekens is afkomstig van de in 1949 geruimde oude Joodse begraafplaatsen bij de Boterhoek (1670) en de Groeneweg (1786). Het belang van de graftekens ligt niet zoeer in hun individuele waarde, alswel in de collectieve betekenis die zij hebben voor de begraafplaats.

Waardering Joodse Begraafplaats met daarop vookomende graftekens van algemeen belang:

- wegens de ouderdom;

- wegens de funerair-historische en genealogische waarde van de graftekens;

- als herinnering aan de geruimde oude Joodse begraafplaatsen;

- als herinnering aan de zwaar getroffen vooroorlogse Joodse Gemeente van Leeuwarden;

- als onderdeel van een groter door de tuinarchitect L.P. Roodbaard ontworpen geheel, te weten het complex van de Algemene Begraafplaats annex Joodse Begraafplaats;

- wegens de karakteristieke ligging aan de Spanjaardslaan en de visuele eenheid die dit gedeelte van de begraafplaats vormt met de aangrenzende Algemene Begraafplaats;

- als onderdeel van een belangrijk groengebied binnen de stadsgrenzen van Leeuwarden.

Adres

Spanjaardslaan bij 76
8917 AV Leeuwarden

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0