Julianapark (Schiedam)

Horizontal tabs

Beschrijving

De Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur (deel 3, 1998) vermeldt hierover: "Het huidige Julianapark is tussen 1914 en 1928 aangelegd als onderdeel van een complex parken in het westen van Schiedam, naar ontwerp van de gemeentelijke tuinarchitect J.K. Dominicus, die van 1898 tot 1936 in Schiedamse dienst was. 

Dominicus maakte het totale ontwerp reeds in 1914 maar, mede door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, werd het park zeer gefaseerd aangelegd en kon het pas in 1929 officieel geopend worden.
Het gehele terrein werd zo vergraven dat er tussen de zuid- en de noordzijde een hoogteverschil van circa 2.5 meter ontstond. Met de grond die vrijkwam bij het graven van de vijver werd een uitzichtheuvel opgeworpen. De aanleg geschiedde in het kader van de werkverschaffing, zodat de arbeidskosten van het verplaatsen van deze grondmassa's een minder belangrijke rol speelden. Het park was ingericht met gebogen paden, een grillig gevormde vijver en bijzondere heester- en boomsoorten. 

Zoals gebruikelijk in die jaren was het park vooral bedoeld als sfeervol kijk- en wandelpark voor de gegoede burgerij. De gazons waren strak gemaaid en mochten beslist niet betreden worden. Het park was destijds een typisch voorbeeld van de gardeneske gemengde landschapsstijl. Binnen de aanleg met ruime gebogen paden en lanen lag een rechte hoofdas vanaf de entree aan de stadszijde, gericht op de uitzichtheuvel. Langs het pad in deze as lagen bonte bloemperken waarin op gekunstelde wijze uiteenlopende soorten eenjarigen waren aangeplant. 

Het park is voorzien van een koepel, een pergola op de heuvel en monumentale ingangspoorten met gemetselde bloembakken. In 1935 werd er een 'Emma-bank' geplaatst, ter herinnering aan de koningin-moeder, en na de oorlog werd de hoofdas voorzien van een bevrijdingsbeeld. In het midden van de jaren negentig is de Dienst Gemeentewerken begonnen met een renovatie van het park. Daarbij probeert men zoveel mogelijk aan te sluiten op de oorspronkelijke opzet. Er worden opnieuw rijkbloeiende heesters, wintergroene soorten en bijzondere bomen (o.a. tulpenboom en judasboom) aangeplant. Op de uitzichtheuvel is een nieuw sortiment vaste planten aangebracht en over de vijver zal een nieuwe brug in 'oude stijl' verrijzen. Om het park een duidelijkere begrenzing te geven is rondom het terrein een nieuwe taxushaag aangeplant."

Deze tekst verscheen ook op Facebook

Meer informatie over de auteur van dit artikel: www.historischetuinen.nl

Adres

Penninglaan 11
3116 BL Schiedam

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0