Kaaspakhuis Noord-Holland

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

Voormalig KAASPAKHUIS uit 1931 genaamd "Noord-Holland". Het aan de zuidoostzijde van de Bierkade gelegen pakhuis werd gebouwd in opdracht van de "N.V. Mij tot aankoop, verkoop en verhuring van onroerend goed in Noord- en Zuid-Holland" te Rotterdam. De venstervormen sluiten aan bij de Amsterdamse School. In 1992 is het kaaspakhuis verbouwd tot woonhuis.

Omschrijving

Kaaspakhuis gebouwd op nagenoeg rechthoekig grondplan, vier bouwlagen hoog onder een plat dak met aan de voorzijde een ruim overstek dat zich tot om de hoek voortzet. De buitengevels zijn opgetrokken in rode baksteen.

De gerende voorgevel (NW) heeft een symmetrische indeling met op de begane grond in het midden een dubbele deur met in de bovenste helft drieruits ramen met horizontale roeden. Ter weerszijden van de deur bevindt zich een gekoppeld venster voorzien van luiken. Deze twee vensters zijn evenals de overige vensters in de voorgevel voorzien van twee door een middenstijl gescheiden draairamen, die door twee horizontale roeden in drieën gedeeld worden en bovenin een valraam hebben. De ramen van de begane grond draaien naar binnen, de ramen op de verdiepingen naar buiten. De eerste verdieping heeft dezelfde indeling als de begane grond, maar de vormgeving van de ramen in de dubbele deur sluit aan bij de vensters ter weerszijden. De identieke tweede en derde verdieping zijn beide voorzien van drie gekoppelde vensters als genoemd. Boven het middelste venster van de tweede verdieping hangt een houten bord waarop in zwarte letters de naam van het pakhuis geschilderd is. Zowel boven de deuren als de vensters bevindt zich een strekse boog. De vensters hebben lekdorpels van baksteen.

De zijgevels zijn voorzien van schootankers ter hoogte van de verdiepingsvloeren en worden evenals de achtergevel afgesloten door een boeiboord. In het midden van beide zijgevels bevindt zich zowel op de tweede als derde verdieping een door drie horizontale roeden in vieren gedeeld openslaand venster.

De achtergevel (ZO) telt drie vensterassen met op elke bouwlaag een venster als in de voorgevel (de roeden zijn naderhand uitgezaagd). Het linker en rechter venster op de begane grond is voorzien van een luik.

In het interieur worden de enkelvoudige balklagen van de verdiepingsvloeren ondersteund door een op rechthoekige stijlen rustende onderslagbalk in de lengte-as van het pand.

Waardering

Het voormalige kaaspakhuis is van algemeen belang wegens cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een kaaspakhuis uit het tweede kwart van de 20ste eeuw waarbij onder meer het karakteristieke dakoverstek en de vensters met horizontale roeden opvallend zijn. Tevens heeft het pakhuis ensemblewaarde in relatie tot de diverse 19de- en 20ste-eeuwse pakhuizen aan en rond de Bierkade.

Adres

Bierkade 6
1621 BE Hoorn

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0