Kantoor Groninger-Lemmer Stoombootmaatschappij

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding SCHEEPVAARTKANTOOR MET BOVENWONINGEN, markant gesitueerd op de hoek van de Eendrachtskade n.z. en de Hoendiepskade en georiënteerd op het Hoendiep, gebouwd in 1912 in opdracht van de Groninger Lemmer Stoombootmaatschappij naar ontwerp van de Groninger architecten G. Nijhuis en A.Th. van Elmpt in Overgangsstijl. Voor het gebouw was de vaste ligplaats van de Lemmerboot die in beurtdienst voer op het traject Groningen-Lemmer-Amsterdam. Oorspronkelijk liep achter het kantoorgedeelte op de hoek een doorrit door het gebouw heen, die doorgang verleende aan paard en wagen en in verbinding stond met het pakhuisgedeelte. Deze ruimte is in de jaren vijftig verbouwd en de ingangsdeuren aan de Eendrachtskade zijn toen vernieuwd. Recent is de dubbele deur in de noordgevel veranderd in een raam. Het interieur is gemoderniseerd met uitzondering van een aantal oorspronkelijke deuren en is van ondergeschikt belang. Het gebouw is thans als scheepvaartverzekeringskantoor in gebruik. Omschrijving Het omvangrijke gebouw is opgetrokken op een driehoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een afgeknot schilddak, gedekt met leien. De verschillende topgevels zijn afgedekt met natuursteen en bewerkte toppen. Tussen de topgevels worden de asymmetrische gevels afgesloten door een brede houten bakgoot op klossen waaronder een doorlopend fries van reliëfmetselwerk. De begane grondverdieping heeft een plint van granieten platen tot de onderdorpels van de vensters; daarboven zijn de gevels opgetrokken uit roodbruine baksteen. De korte westgevel op de hoek heeft in het middenrisaliet een uitgebouwde erkerpartij over twee bouwlagen: op de begane grond een halfrond uitgebouwde erker met vier vensters en een kleinere op de verdieping met bolvormige zinkafdekking. De topgevel hierboven heeft een klimmende reeks van smalle laddervensters met natuurstenen lateien. Op de zuidwesthoek van deze gevel een karakteristiek vierkant uitgebouwd hoektorentje met bolvormig tentdak, belegd met rode keramische leien. In de noordwesthoek op de verdieping een kleine loggia met een plat dak, die rust op drie natuurstenen zuiltjes waartussen een natuurstenen balustrade. De vensters zijn regelmatig over het geveloppervlak verdeeld en zijn rechtgesloten met glas-in-loodbovenlichten; die van het kantoorgedeelte op de begane grond gepaard in drie, vijf en twee met smalle muurdammen onder een doorlopende bewerkte natuurstenen latei met versierde negblokken en waaiervormige strekken. De hoofdingang in het midden van de zuidgevel is gevat onder een segmentboog en omkaderd met blokken natuursteen; in de sluitsteen hierboven een gebeeldhouwde hoornblazende mannenkop met bladmotieven. Hierboven een driezijdige erker met natuurstenen omlijsting en erkervoet. Een soortgelijke, maar halfronde erker met bolvormige zinkafdekking bevindt zich boven de vernieuwde ingang in de noordgevel. Tussen de verdiepingsvensters bevinden zich smeedijzeren sierankers. In sommigetopgevels en tussen de verdiepingsvensters ruitvormige natuurstenen platen waarin de wapens van de steden Groningen, Lemmer en Amsterdam en aan de scheepvaart ontleende symbolen zijn verwerkt. De toegangen naar de bovenwoningen bestaan uit de oorspronkelijke, bewerkte paneeldeuren met natuurstenen architraaf en ovalen vensters hierboven. Waardering Scheepvaartkantoor met bovenwoningen, gebouwd voor de Groninger Lemmer Stoomboot Maatschappij naar ontwerp van de Groninger architecten G. Nijhuis & A.Th. van Elmpt in Overgangsarchitectuur, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde als gaaf en goed bewaard gebleven voorbeeld van een kantoorgebouw van kort na de eeuwisseling, alsmede vanwege de ambachtelijke uitvoering van het ontwerp en de toegepaste materialen en vanwege zijn betekenis voor de sociaal-economische ontwikkelingsgeschiedenis van dit (voormalige) havengebied in de stad Groningen.

Adres

Eendrachtskade 29
9718 BB Groningen

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0