Kantoorgebouw van de voormalige zilverfabriek van Gerritsen en Van Kempen

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

Kantoorgebouw van de voormalige zilverfabriek van Gerritsen en Van Kempen, in 1931 gebouwd naar ontwerp van de Zeister architecten J. en Th. Stuivinga. In 1994 is het pand verbouwd, waarbij de stalen kozijnen zijn vervangen door aluminium exemplaren van dezelfde kleur doch met een grotere roedenverdeling. De indeling van het interieur van het kantoorgebouw werd eveneens gewijzigd, terwijl aan de achterzijde nieuwbouw verrees. Het pand met Amsterdamse School-invloeden ligt binnen het nijverheidsgebied van de Hernhutters en ligt op korte afstand van een watergang, behorend tot de aanleg van Het Slot. Vanuit het gebouw kijkt men uit op de ruimte achter de gebouwen aan het Broederplein. Van de besscherming zijn uitgesloten de aanbouw aan de achterzijde, de nieuwe kozijnen en het interieur van het pand.

Omschrijving

Aan de Karpervijver gelegen KANTOORGEBOUW van drie bouwlagen op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak van ongelijke goothoogten met de nok evenwijdig aan de straat. Het dak is bedekt met blauwe geglazuurde Hollandse pannen, het dakschild aan de straatzijde wordt doorbroken door drie horizontale dakkapellen van hout, ieder voorzien van een drielichtsvenster. De dakgoot is van hout en rust op klossen. De gevels zijn in Vlaams verband gemetseld.

De voorgevel of westgevel is tien traveeën breed, van elkaar gescheiden door afgeschuinde bakstenen pilasters voorzien van terra-cotta kapitelen in de vorm van ramskoppen.

Voor de middelste twee traveeën is op de begane grond een uitbouw van één bouwlaag met balkon gezet die voorzien is van een geleding met pilasters en een vensterindeling van vier traveeën. Boven de vensters is een houten lijst gezet, waarboven een balkonmuur, waarin een terra-cotta-reliëf met de tekst: "Gerritsen & Van Kempen". Rechts van de uitbouw bevindt zich de rondboogvormige hoofdentree, waarboven een terra-cottareliëf met het Nederlandse rijkswapen is aangebracht. Links van de ingang bevindt zich een gevelsteen met de tekst: `voor de 2e uitbreiding dezer fabriek werd op 4 juli 1931 deze gedenksteen gelegd door Johannes Albertus Adolf Gerritsen geboren 19 october 1921'. Tussen de eerste en tweede bouwlaag bevinden zich hardstenen verticale reliëfs met voorstellingen van gereedschappen, die gebruikt werden bij de bewerking van zilver.

De zijgevels hebben een tuitgevel-beëindiging met op de schouders en de tuiten hardstenen bollen. De rechterzijgevel bevat op de begane grond en de verdiepingen elk twee vensters; in de top is één venster aangebracht. De linkerzijgevel bevat op de begane grond rechts een getoogde deur en voorts op elke verdieping diverse vensters, met één venster in de top.

Het pand is via twee bakstenen boogbruggen, onderling verbonden door een muurdam, bereikbaar. De bruggen worden onderling verbonden door een kademuur met borstwering. Deze zijn opgetrokken uit dezelfde baksteen als waaruit de gevels van het kantoorgebouw zijn vervaardigd.

Waardering

Het kantoorgebouw van de voormalige zilverfabriek Gerritsen en Van Kempen uit 1931 is van cultuurhistorische betekenis als representatief gebouw van een industriebranche, afleesbaar aan de diverse in terra-cotta uitgevoerde symbolische reliëfs. Het object is van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een industriegebouw waarin Amsterdamse School-elementen zijn verwerkt. Voorts is het pand van belang vanwege de ligging in het voormalige nijverheidsgebied van de Hernhutters.

Fabrieken. De voorm. terracottafabriek (Lageweg 6) van de Evangelische Broedergemeente werd opgericht door E.C. Martin en was gevestigd in een rechthoekig herenhuis met schilddak, daterend van kort na 1850. De gevels zijn versierd met terracotta-ornamenten die, evenals de bekende Zeister kachelovens, in deze fabriek werden vervaardigd. In het naastgelegen pand (Lageweg 7) was een uit omstreeks 1870 stammend fabriekje van stalen ramen gevestigd. Langs het water van de Karpervijver lagen ook bedrijven van de hernhutters. Het voorm. hoofdgebouw van de Gerofabriek (Karpervijver 17), gespecialiseerd in het maken van verzilverd bestek, werd in 1931 ontworpen door J. Stuivinga. De gevel bevat fraaie versieringen uitgevoerd in terracotta. Het pand is nu in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw. De firma werd in 1913 opgericht als M.J. Gerritsen & Co. en werd in 1925 omgezet in de N.V. Gerofabriek.

Adres

Karpervijver 17
3703 CJ Zeist

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0